Plebiscyt "Wyważanie otwartych drzwi"

Do 30 czerwca 2010 r. zbierane są zgłoszenia do konkursu „Wyważanie otwartych drzwi”, zorganizowanego przez Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. Centrum proponuje, by uczestnicy konkursu nadsyłali przykłady realizacji prawa dostępu do informacji publicznej (zarówno pozytywne przykłady, jak i negatywne). Autorzy najciekawszych zgłoszeń zostaną nagrodzeni. Poza tym planowane jest także przyznanie nagrody lub anty-nagrody symbolicznej dla konkretnych, wybranych działań lub procedur stosowanych przez podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.

Celem konkursu nie jest nagradzanie lub napiętnowanie urzędów, a konkretnej praktyki działania. Konkretną praktykę może zgłosić każda osoba, która korzystając ze swojego prawa do informacji bądź interesując się praktykami stosowanymi przez podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej natknęła się na ułatwienia bądź przeszkody. Zgłoszenia praktyk w sferze dostępu do informacji publicznej można dokonywać za pomocą specjalnego formularza. Przewidziano zgłoszenia w dwóch kategoriach: gdy konkretne działanie otwiera szeroko drzwi urzędu oraz gdy drzwi urzędu trzeba wyważyć. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem konkursu.

W tekście "Wyważanie otwartych drzwi" - ostatnia szansa koleżanki i koledzy z Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej napisali na temat konkursu:

Najlepszych i najgorszych metod udostępniania obywatelom informacji publicznej, poszukujemy od 20 października 2009 r. Do konkursu można zgłosić kandydaturę każdej placówki zobowiązanej do realizacji ustawy o DIP z dnia 6 września 2001 r. (nie tylko instytucji publicznej, ale także innych podmiotów dysponujących środkami publicznymi). Zarejestrowane praktyki zostaną poddane ocenie specjalistycznego jury oraz w okresie letnim ocenione w otwartym plebiscycie przez internautów.

Ogłoszenie wyników, a także wręczenie nagród nastąpi 28 września 2010 r., w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>