Prawnik Pro Bono - VI edycja

2009-01-31 01:00
Etc/GMT+1

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz dziennik Rzeczpospolita organizują konkurs Prawnik Pro Bono. Konkurs ten organizowany jest dodatkowo pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest coraz więcej przepisów, istnieje fikcja powszechnej znajomości prawa, a budujemy - podobno - społeczeństwo obywatelskie. Chociaż czasem widzę dziwne reakcje, gdy pytam przedstawicieli różnych kancelarii, czy zechcieliby poprowadzić jakąś sprawę pro bono, to jednak do tej pory każdy apel spotkał się z odzewem tych, którzy chcieli pomóc. Rozejrzyjcie się dookoła i zgłoście nominacje tych, którzy w waszej okolicy angażują się we wspieranie prawne słabszych, którzy angażują się w życie organizacji pozarządowych, "których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie".

Zgodnie z regulaminem konkursu (DOC) tytuł Prawnika Pro Bono otrzymać może osoba, posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze (magister praw) i mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadcząca nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji. Nominacje zgłaszać mogą osoby fizyczne oraz prawne (w tym: samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe).

Kapituła Konkursu ocenia przedstawione nominacje, w oparciu o następujące kryteria:

  • nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
  • rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
  • udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
  • udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
  • dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2009 roku. Zgłoszenia należy przesyłać (wyłącznie drogą pocztową) na adres Fundacji: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5 lok. 5; 00-031 Warszawa. Odwiedź również stronę Fundacji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>