Za dwa tygodnie wejdzie w życie m.in. penalizacja "ominięcia zabezpieczeń"

W Dzienniku Ustaw Nr 214, poz. 1344 z 3 grudnia 2008 roku opublikowano ustawę z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. O tej nowelizacji Kodeksu karnego pisałem ostatnio w tekście Prezydent podpisał nowelę Kodeksu karnego. Czy można obejść coś, co nie istnieje? Publikacja w Dzienniku Ustaw ma znaczenie dlatego, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Za dwa tygodnie zaczną więc obowiązywać nowe przepisy dotyczące "hackingu" (art. 267 KK), dotyczące "narzędzi hackerskich" (art. 269b KK), a także "wytworzonych albo przetworzonych wizerunków małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej" (art. 202 KK). Poza przywołanym wyżej tekstem można sięgnąć również do materiału pt. Tak, tak, nowelizują kodeks karny... wizerunki małoletnich, hacking, 269b.... Tekst ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.

Być może wskazane przepisy będą mogły zostać znowelizowane już niebawem, gdyż rząd nadal interesuje się regulacjami hackingu i innymi z wymienionych sfer, pracując nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości z 23 listopada 2001 r. (Budapeszt). Wedle mojej wiedzy - MSWiA złożyło Ministerstwu Sprawiedliwości krytyczne uwagi dotyczące ratyfikacji, strona rządowa ma również - jak się wydaje - świadomość wadliwych przepisów, które za dwa tygodnie wejdą w życie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>