Anonimowa krytyka w blogu

W związku z apelacją anonimowego obywatela Sąd Najwyższy amerykańskiego Stanu Delaware zmienił decyzję sądu niższej instancji i wydał interesujący werdykt. Chodzi o prawo do anonimowej krytyki za pomocą internetowego blogu i to, czy rada miasta może domagać się od firmy ISP ujawnienia danych osobowych identyfikujących osoby publikujące w internecie komentarze.

Zdaniem sądu - w pierwszej kolejności należy udowodnić, iż komentarze rzeczywiście miały charakter zniesławiający, a dopiero później ewentualnie żądać ujawnienia personaliów osób związanych z ich opublikowaniem. W powyższej sprawie tak nie było, zatem sąd zmienił wcześniejszą decyzję sądu niższej instancji (REVERSED and REMANDED to
the Superior Court with instructions to DISMISS
), pozwalającej członkowi rady miasta Smyrna domagania się ujawnienia danych osób komentujących.

We wrześniu zeszłego roku w blogu Smyrna/Clayton Issues Blog anonimowy użytkownik przedstawiający się jako Proud Citizen opublikował komentarze odnoszące się do jednego z członków rady miejskiej, Patricka Cahill. Można tam było przeczytać o wadach charakteru Cahilla: "osłabieniu psychicznym", "utraconym przywództwie", „paranoi”.. Cahill wraz z małżonką poczuli się urażeni i zaczęli domagać się ujawnienia tożsamości blogera składając pozew przeciwko anonimowemu sprawcy (John Doe No 1) oraz jeszcze czterem innym osobom, a także przypozywając dostawcę usług internetowych (ISP). Cahill nie poinformował blogerów o tym, że domaga się ujawnienia ich tożsamości. Zrobiła to firma Comcast, już po złożeniu przez Cahill stosownych dokumentów sądowych. W pierwszej instancji sąd niższej instancji przychylił się do wniosków Cahillów (przyjmując za podstawę orzeczenia standard "roszczenia złożonego w dobrej wierze").

Stanowy Sąd Najwyższy uznał jednak, że w tego typu sprawach wymagane są wyższe standardy ( "summary judgment standard"). Nie tylko roszczenie musi być złożone w dobrej wierze, ale również potencjalni pokrzywdzeni muszą poczynić pewne wysiłki, by skontaktować się przed sądowym dochodzeniem roszczeń z osobą, która potencjalnie narusza ich dobre imię (a chodzi głównie o to, że za pomocą bloga można publikować komentarze i odpowiedzi na komentarze, co może stanowić wystarczającą obronę zagrożonych interesów osoby, której dotyczą komentarze). Potencjalnie pokrzywdzeni powinni również przedstawić sądowi dostateczne dowody na poparcie swoich głównych roszczeń (by przekonać sąd, że w danej sprawie może w ogóle dojść do procesu). Wnioski i roszczenia Cahillów nie spełniały tych kryteriów – dlatego sąd zdecydował się przychylić apelacji anonimowych komentatorów.

Wcześniej do sprawy Doe v. Cahill włączyły się takie organizacje jak The Electronic Frontier Foundation (EFF), the Public Citizen, the American Civil Liberties Union, oraz the American Civil Liberties Union of Delaware, które występowały jako "przyjaciele sądu" (friend-of-the-court) przedstawiając mu swoje stanowisko w tej sprawie: Brief (PDF)

Jest to pierwsza sprawa prowadzona przed stanowym Sądem Najwyższym, w której oceniano prawa wynikające z Pierwszej Poprawki (w tym prawo do anonimowej krytyki osób i instytucji publicznych) czynionych za pomocą bloga. Zdaniem jednego z sędziów "Blogerzy mają silne podstawy prawne wynikające z Pierwszej Poprawki, by wypowiadać się anonimowo".

Orzeczenie Sądu Stanowego z Delaware (PDF, 33 strony)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>