podpis elektroniczny

Sześć dni temu Prezydent podpisał

Wiedząc, że zbliża się termin ewentualnego „cudu nad Wisła w zakresie podpisu elektronicznego”, sprawdzałem codziennie witrynę Prezydenta RP, a zwłaszcza tę jego część, w której gromadzone są informacje na temat działalności legislacyjnej Prezydenta. Dziś pojawiła się informacja, że Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o podpisie elektronicznym oraz o ogłaszaniu aktów normatywnych. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 14 sierpnia. Ja zaś zastanawiam się, czy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego mają legitymacje służbowe?

Standardy techniczne paszportów biometrycznych - jak wyinterpretować normy prawne?

Departament Stanu USA rozpoczął wydawanie nowych paszportów, zawierających chip RFID. Eksperci od bezpieczeństwa ostrzegają jednak, że taki system może być narażany na ataki. Na stronie naszego, rodzimego MSWiA można przeczytać, że "paszporty biometryczne wchodzą w życie 28 sierpnia 2006 roku". To taki skrót myślowy, bo przecież paszport w życie nie wchodzi, a jedynie przepisy, które pozwalają na jego wydanie. Pogrzebałem trochę w poszukiwaniu aktów prawnych związanych z zagadnieniem. Również w tym przypadku jawi się nam dość zagmatwany system prawny, na końcu którego trafiamy do "technicznego" standardu jakiejś organizacji.

Komentarze uruchomienia e-deklaracji

Kilka dni temu Minister finansów podpisał rozporządzenia do ordynacji podatkowej (por. System e-POLTAX na rozbiegu), które określają warunki techniczne i formalności przekazywania e-deklaracji. Resort skierował swoje "zaproszenie" do około 7,5 tys. podmiotów, których roczne przychody netto przekraczają równowartość 5 mln euro. Mają one możliwość skorzystania z przesyłania formularzy na zasadzie dobrowolności. Dziś prasa komentuje, że niewielu podatników skorzysta z tej możliwości, "bo ich wątpliwości budzą wprowadzone w ostatniej chwili przepisy". Ja zaś przyjrzałem się temu jak resort podchodzi do podpisu elektronicznego. Elektroniczna skrzynka podawcza „wchodzi w życie” dopiero (a może "już") od 17 sierpnia…

Informatyzacja, akty wykonawcze, delegacje i ich konstytucyjność

Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym, co by się stało, gdyby wydane na podstawie ustawy "o informatyzacji" lub na podstawie ustawy o podpisie elektronicznym rozporządzenia "techniczne" trafiły do Trybunału Konstytucyjnego, który miałby ocenić ich zgodność lub niezgodność z postanowieniami Konstytucji. Zastanawiam się też nad zasadą "neutralności technologicznej państwa", którą winny - w mojej opinii - takie rozporządzenia realizować. Minister zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia związanego z dokumentacją medyczną, co stało się po wyroku TK uznającym niekonstytucyjność niektórych przepisów rozporządzeń. Minister zdrowia projektuje dziś przepisy dotyczące "dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej", ale jak się to ma do innych przepisów związanych z informatyzacją?

System e-POLTAX na rozbiegu

Pieczęć Ministra Finansów16 sierpnia ma ruszyć pierwsza faza projektu e-POLTAX w ramach informatyzacji administracji podatkowej. Ministerstwo Finansów wprowadza nową formę kontaktu z podatnikami - przyjmowanie i obsługę deklaracji i innych dokumentów podatkowych w formie elektronicznej. Na początku możliwość przesyłania deklaracji będą miały największe firmy. Minister podpisał stosowne rozporządzenia.

Podania w formie dokumentu elektronicznego i inne podania

Dokument elektroniczny definiowany jest m.in. przez określenie jego struktury. Na mocy KPA podania można składać pocztą elektroniczną, ale nie oznacza to, że każde takie podanie musi być składane „w formie dokumentu elektronicznego”, ergo istnieją takie podania, które można złożyć pocztą elektroniczną, ale nie trzeba podpisywać ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Co więcej – istnieją takie podania składane pocztą elektroniczną, które administracja powinna przyjąć, chociażby były opatrzone takim podpisem. Rozporządzenia dotyczącego struktury pism nadal nie ma, a dopiero przez zastosowanie tej struktury kreuje się "formę dokumentu elektronicznego". Nowela ustawy o podpisie elektronicznym odsuwa w czasie jedynie "umożliwienie" wnoszenie podań w takiej formie. Nie został odroczony obowiązek umożliwienia wnoszenia wszelkich podań pocztą elektroniczną, w szczególności takich podań, które podpisane są bezpiecznym podpisem elektronicznym. On istnieje nawet teraz.

Podpis: wyrok odroczono

Istotnie. Senat przyjął w dniu 3 sierpnia 2006 r nowelę ustawy o podpisie elektronicznym bez poprawek. Pełna jej nazwa brzmi: ustawa zmieniająca ustawę o podpisie elektronicznym oraz ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych. Wyrok dla administracji publicznej na razie odroczono, jednak sporo jest do zrobienia, a zostało mało czasu. Jeśli chodzi o technikę legislacyjną, to ustawa nowelizująca (składająca się z trzech artykułów) daleka jest od doskonałości (o tempora! o mores!).

Refleksja Senatu nad podpisem

Senat to Izba refleksji i jak powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej premier Kaczyński: "w Senacie słabsze są mechanizmy partyjne, chociaż również tam koalicja ma większość". Po tym wstępie przechodzę do meritum: senacka komisja gospodarki zaakceptowała poprawkę do nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, dającą administracji czas na wprowadzenie do 1 maja 2007 roku obowiązku umożliwienia wnoszenia podań i wniosków w formie elektronicznej. Wcześniej zaś Sejm przyjął nowelę, w której mowa jest o roku 2008.

e-WOM

W kolejnej dzielnicy Warszawy instalowany jest system e-WOM (czyli elektroniczny Wydział Obsługi Mieszkańców). Założenie jest takie, by każdy mieszkaniec zgłaszający się osobiście dostał numer swojej sprawy i przez internet mógł sprawdzić jej aktualny stan lub dowiedzieć się o jej zakończeniu. Podpis elektroniczny przesunięto do 1 maja 2008 roku...

Nowela podpisu i aktów

W czasie 22. posiedzenia Sejmu w dniu 21 lipca 2006 r., kiedy Sejm rozpatrywał 17. punkt porządku dziennego odbyło się głosowanie nad ustawą zmieniającą ustawę o podpisie elektronicznym oraz ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych. A odbyło się to w następujący sposób: