podpis elektroniczny

Struktura i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie struktury i sposobu sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych. Mamy też uwagi PIIT oraz PTI do tego projektu.

Co z tym podpisem w Europie?

i2010 Information SpaceKomisja Europejska: Europejczycy wciąż niechętnie korzystają z podpisu elektronicznego zamawiając towary i usługi przez internet, a przecież - jej zdaniem - system podpisów elektronicznych, który działa wewnątrz UE, jest zdolny do zapewnienia bezpiecznego handlu elektronicznego i efektywnego świadczenia usług obywatelom i biznesowi. Komisja opublikowała raport w tej sprawie.

Znów o elektronicznych fakturach - firmy się ich boją

Tym razem o temacie faktur elektronicznych pisze Gazeta Prawna. Ciekawe, kto napisze jutro, ale jeśli ktoś napisze, to chętnie zrelacjonuje. GP podaje trzy bariery: technologiczna (pisałem już o tym, że brak jednego standardu podpisu), psychologiczną (firmy boją się nowych rozwiązań), trzecia to ryzyko prawne - przepisy nie są jednoznaczne. GP nie wspomina o EDI...

O elektronicznych fakturach po pół roku

Minęło pół roku. W prasie ukazują się artykuły podsumowujące te pół roku faktur elektronicznych. Środowisko jeszcze przed przyjęciem rozporządzenia sygnalizowało, że projekt może się nie przyjąć. Projekt, który następnie przyjął nazwę "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119)". Trzeba zrobić coś z podpisem elektronicznym?

Co z przyjmowaniem podań i poświadczeniami odbioru?

Czy przepisy o informatyzacji nakładają na podmioty publiczne obowiązek przyjmowania od obywateli e-podań i elektronicznego poświadczania ich odbioru? Sprawa - jak się okazuje - nie jest do końca jasna.

Oświadczenie realizatora usługi EDI, podpis elektroniczny i ekran monitora

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. OG-005/192/PP-1/443/64/2006). Pytanie dotyczyło oświadczenia realizatora usługi EDI, autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści, o możliwość zrezygnowania z drukowania i posiadania oryginałów faktur w formie papierowej, o inna formę graficzną i tą, którą przechowuje system komputerowy. Naczelnik Urzędu uznał, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Deklaracje po 16 sierpnia

Zegar tyka. Za osiem miesięcy, po 16 sieprnia 2006 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o podpisie elektronicznym, dzięki którym obywatele będą mogli kontaktować się z urzędami drogą elektroniczną. Tylko czy urzędy zdążą?

Czy będzie nowy cud nad Wisłą?

Niedawno poproszono mnie o przygotowanie i przedstawienie na pewnej konferencji dość przewrotnie zatytułowanej prezentacji: „Podpis elektroniczny. 16.08.2006 Czy będzie nowy cud nad Wisłą?”. Podpis elektroniczny... Słysząc taki temat wiele osób pokiwa głowami. No tak, ale co to ma wspólnego z dniem 18 sierpnia 1920 roku, kiedy to odbyła się bitwa uznawana przez historyków za 18 przełomową bitwę na świecie?

II edycja konferencji PKI SmartCards GigaCon 2005

2005-11-29 12:00

Jak piszą organizatorzy: Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji konferencji, która swą tematyką obejmuje dwa, niezwykle ważne zagadnienia w funkcjonowaniu współczesnego biznesu elektronicznego. Chodzi o infrastrukturę klucza publicznego i karty inteligentne.

Prawo spadkowe a nowe technologie

Niezwykle interesujący temat podjął na łamach Rzeczpospolitej Konrad Osajda: czy przyjmą się u nas wideotestamenty? Czy ustne oświadczenie woli spadkodawcy będzie nagrywane i później zarchiwizowane jako kaseta VHS czy nagranie cyfrowe na CD albo DVD? Nowe technologie mogą również wejść do oświadczeń sporządzanych mortis causa.