podpis elektroniczny

Szybka nowelizacja podpisu: sprawozdanie komisji

Jak wiadomo - Sejm w trybie błyskawicznym pracuje nad projektami ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym. Warto (inforamcyjnie, ale bez emocji) przyjrzeć się dyskusji, która odbyła nad sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (projekty zostały złożone w zeszłym tygodniu, jutro będzie trzecie czytanie, po prostu błyskawica).

Projekty ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym

kałamarz , podpis, kleks"W terminie do dnia 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadkach gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru" - to jedna z propozycji nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, nad którą trwają obecnie intensywne prace w Sejmie. W Sejmie są dwa projekty (rządowy i poselski). Przynajmniej poselski projekt "nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej", chociaż nie realizuje celu dyrektywy.

Koniec działalności Centrum Certyfikacji Signet

żałoba po signetCentrum Certyfikacji Signet, które zostało uruchomione 16 maja 2001 roku w ramach TP Internet, oferowało "rozwiązania do wszechstronnej ochrony danych, wykorzystując możliwości Infrastruktury Klucza Publicznego (ang. PKI), podpisu elektronicznego i cyfrowych certyfikatów". Z dniem 30 czerwca zakończyło działalność

Podpis elektroniczny - nie będzie cudu nad Wisłą

Komitet Rady Ministrów zaproponował zmiany w ustawie o podpisie elektronicznym. Administracja publiczna miałaby obowiązek posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym od 1 maja 2008 r. Nie dajemy sobie rady z realizacją prostych obowiązków wynikających z dostarczania obywatelom podstawowych informacji, a chcemy mieć podpis elektroniczny? Nad Wisłą potrzebny nam cud.

Niezbędne elementy struktury dokumentów

Na stronach BIP MSWiA można zapoznać się z projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 30 czerwca 2006 r.

Nowelizacje podpisu to ważna sprawa

Niedawno stowarzyszenie Internet Society Poland przyjęło Stanowisko w sprawie barier podpisu elektronicznego w Polsce. Teraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wystosowała do Ministrów właściwych ds. gospodarki, informatyzacji oraz łączności oraz do Posłów i Senatorów apel o pilne podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym.

Bariery podpisu elektronicznego w Polsce

stanowisko ISOC Polska w sprawie podpisuStowarzyszenie Internet Society Poland przyjęło Stanowisko w sprawie barier podpisu elektronicznego w Polsce, gdzie wyraża swoje zaniepokojenie trudnościami w jego praktycznym stosowaniu. Główne tezy to, niekompatybilność formatów, fikcja pojęcia "bezpiecznego urządzenia", niezgodność polskich uregulowań z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem, brak poprawnego wskazania formatu podpisu elektronicznego powoduje chaos w administracji publicznej.

Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego – fotoreportaż

majowy SejmZakończyła się już VII Konferencja Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. W tym roku hasło, pod którym się odbywała brzmiało: "Strategiczne kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce". Konferencja tradycyjnie towarzyszy obchodom Światowego Dnia Telekomunikacji. Poniżej prezentuję spostrzeżenia własne i kilka zdjęć, dla zobrazowania wydarzeń mających miejsce w Sali Kolumnowej Sejmu RP tego miłego (wcale nie deszczowego do końca) dnia.

Niekompatybilność podpisu i walka o rynek

Zgodnie z zapowiedzią zajawiam artykuł, który dziś ukazał się w Rzeczpospolitej, a który dotyczy podpisu elektronicznego: "Urzędnicy będą mieli problem z odbieraniem e-podań. Standardy techniczne oferowanych przez różne firmy podpisów elektronicznych nie muszą bowiem ze sobą współgrać"

Prace nad reformą systemu podpisu elektronicznego...

Jakieś przecieki pojawiają się w sprawie nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. W MSWiA trwają prace nad nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym i wprowadzenie trzeciego rodzaju podpisu – tzw. zaawansowanego. Dyskusja o podpisie elektronicznym toczy się na wielu płaszczyznach. Jedną z bardziej aktualnych jest obecnie administracja publiczna, ale – jak się wydaje – system jest chory nie tylko na tym polu…