podpis elektroniczny

Składanie oświadczeń woli za pomocą elektronicznych nośników informacji

Praca magisterska napisana przez Mateusza Janowskiego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji), pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego, Warszawa 2001: "Składanie oświadczeń woli za pomocą elektronicznych nośników informacji"

Dyrektywa o handlu elektronicznym i projekt jej implementacji

Zachęcam do lektury nadesłanego przez Kamila Kosmalę artykułu pt. Dyrektywa o handlu elektronicznym i projekt jej implementacji: "Podstawowym celem dyrektywy o handlu elektronicznym jest stworzenie ram prawnych dla zapewnienia swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego pomiędzy Państwami Członkowskimi..."

Podpisuje

Prezydent właśnie podpisuje "podpis". Moim zdaniem jest to jedna wielka akcja promocyjna komercyjnej firmy.

Podpis elektroniczny w prawie porównawczym

Prezentuję pracę magisterską "Podpis elektroniczny w prawie porównawczym" obronioną przez p. Katarzynę Misiopecką w Katedrze Prawa Cywilnego i Obrotu Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Nesterowicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Toruń 2001

Elektroniczna forma czynności prawnych

W Serwisie VaGla.pl Prawo i Internet dostępna już jest zapowiadana praca magisterska autorstwa Piotra Szyndzielorza pt.: Elektroniczna forma czynności prawnych. Praca napisana w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego pod kierunkiem Prof. dra hab. Adama Olejniczaka; Poznań 2001. W imieniu autora zapraszam do lektury.

Podpis elektroniczny

Wydzieliłem część Serwisu dla potrzeb dokumentów i linków związanych z podpisem elektronicznym.

Polski podpis elektroniczny

W połowie listopada w Sejmie pojawi się rządowy projekt budżetu na 2001 r. Zdominuje on prace parlamentarne na kilka najbliższych miesięcy. Może zatem się zdarzyć, że ustawa o podpisie elektronicznym nie zostanie uchwalona w tym, a nawet w przyszłym roku (komentarz po Forum Gospodarczym w Mikołajkach).

Podpis - przegląd regulacji

Digital Signature Law Survey - to interesująca strona zawierająca przegląd obowiązujących i proponowanych regulacji podpisu elektronicznego w poszczególnych krajach i przez poszczególne organizacje. Godne polecenia materiały znajdują się również na stronach projektu "Digital Signatures" prowadzonego przez Interdisciplinary centre for Law & Information Technology.