Konferencja naukowa: reforma ochrony prywatności

2010-12-16 11:00
2010-12-16 18:40
Etc/GMT+1

W czwartek 16 grudnia 2010 r. odbędzie się konferencja naukowa poświęcona reformie ochrony prywatności. Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3 w Auditorium Maximum - Aula im. Roberta Schumana, 01-938 Warszawa. Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Dodatkowych informacji można poszukiwać na stronach UKSW poświęconych tej konferencji.

Poniżej znajduje się program tej konferencji

Sesje Plenarne w dniu 16 grudnia 2010

10 00 – 10 15 Uroczyste otwarcie obrad

10 15 – 11 30 Sesja 1. Moderator: Prof. Irena Lipowicz, RPO

* Min. Wojciech Wiewiórowski „’Privacy by Design’ jako paradygmat ochrony prywatności. Legislacja z ‘wbudowaną’ ochroną prywatności”.
* dr hab. Paweł Fajgielski, KUL. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
* dr Arwid Mednis, UW. Prawo do zapomnienia
* prof. Andrzej Adamski, UMK Retencja danych telekomunikacyjnych a zasada proporcjonalności
* dr Bogdan Fischer, UJ Odpowiedzialność za dane w projektach cloud computing

11 45 – 12 45 Sesja 2.

* dr Marlena Sakowska, dr Anna Sobaczewska, UŁ. Obowiązki administratorów danych osobowych
* dr Grzegorz Sibiga, PAN. Obowiązki notyfikacji i funkcjonowanie wewnętrznego urzędnika ds. ochrony danych
* red. Dorota Bąbiak-Kowalska Ochrona danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej.
* dr Tomasz Burczyński. UWM. Obciążenia administracyjne a efektywność ochrony danych

13 00 – 14 00 Sesja 3 Moderator: Prof. Teresa Górzyńska, PAN

* dr Paweł Barta UJ, dr Paweł Litwiński UŚ. Ustawa o ochronie danych osobowych a przepisy szczególne
* dr Marek Świerczyński, UKSW. Ochrona danych osobowych w badaniach klinicznych
* Bartłomiej Michalak Ochrona danych osobowych w rejestrach lekarskich
* Beata Konieczna Ochrona danych pasażerów linii lotniczych
* Agnieszka Gryszczyńska UKSW, Dostęp do ksiąg wieczystych on-line a ochrona prywatności

14 30 – 15 30 Sesja 4 Moderator: Płk. Tadeusz Koczkowski, Prezes KSOIN

* Mec. Andrzej Krasuski. Tajemnica telekomunikacyjna w nowym pakiecie dyrektyw łączności elektronicznej
* Mec. Xawery Konarski, UJ. Szczególne zagrożenie danych osobowych w sieciach komunikacji elektronicznej
* Justyna Kurek, UKSW. Spamming a reforma wspólnotowych przepisów o ochronie danych osobowych"
* Michał Czerniawski UW. Samoregulacja jako narzędzie transgranicznego przepływu danych osobowych
* Katarzyna Szymielewicz.Panoptykon. Monitoring wizyjny - strukturalny problem ochrony danych osobowych

15 45 – 16 30 Sesja 5.

* dr Krzysztof Siewicz. "Prywatność w serwisach społecznościowych - nowe wyzwania dla ruchu wolnego oprogramowania"
* Piotr Waglowski. Vagla.pl Czy prywatność jeszcze istnieje?
* prof. Grażyna Szpor, UKSW. Administracyjnoprawna ochrona autonomii informacyjnej człowieka

16 30 – 17 30 Dyskusja

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Formularz...

Najbardziej intryguje mnie, dlaczego muszę podawać swoje pełne dane osobowe /łącznie z adresem - rzecz niespotykana w podobnych konferencjach/, i przesyłać je za pomocą nieznanego mi serwisu formularze.eu za pomocą nieszyfrowanego połączenia. Więcej, nie ma nawet zwyczajowej formułki o ochronie danych osobowych.

Mimo wszystko wypełniłem. To chyba sporo mówi o naszym podejściu do prywatności :-)

Łukasz
--
http://7thguard.net

nagranie...

Szkoda, że wszystko odbywa się Warszawie. To prawdziwa bariera uczestnictwa w ważnych wydarzeniach...

Czy organizator przewiduje jakąś transmisję/nagranie, aby wszyscy zainteresowani mogli przynajmniej wysłuchać dyskusji ?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>