Telekomunikacyjne dla małych

Rzeczpospolita w dzisiejszym dodatku Teleinformatyka w Polsce publikuje artykuł dotyczący obowiązków nałożonych na małych operatorów przez prawo telekomunikacyjne: Mali dostawcy mogą mieć kłopoty. Jak pisałem wcześniej problem dotyczy obowiązku nałożonego przez art. 55 prawa telekomunikacyjnego:

"Przedsiębiorca telekomunikacyjny udostępniający publiczne sieci telekomunikacyjne lub świadczący publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, poddawania ich badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu, bez względu na wielkość zatrudnienia, wysokość przychodów oraz sumę aktywów bilansu, a take formę organizacyjną tego przedsiębiorcy".

Problem jednak jest znacznie bardziej skomplikowany, gdyż dotyczyć może obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku państwa. Jak pisze na łamach Rzeczpospolitej Łukasz Dec: "także administratorzy lokalnych sieci zaczynają się zastanawiać, co począć z pismami z URTiP, zawierającymi prośbę o wskazanie osoby do kontaktów z oficerami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Tu znów kluczowe jest brzmienie definicji: publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna oznacza "usługę telekomunikacyjną dostępną dla ogółu użytkowników"; No to co to jest użytkownik? Użytkownik to "podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi". Czy ogół użytkowników to również ogół podmiotów żądający świadczenia usługi? Czyli kto?

[List otwarty małych operatorów]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>