bez przydziału

Komisja i telekomunikacyjne

Sejmowa komisja infrastruktury zajmuje się dziś rozpatrzeniem poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy Prawo telekomunikacyjne (druki 2637, 2933). Jutro drugi dzień obrad.

Dowody inaczej

My tu sobie rozprawiamy o dowodach cyfrowych, chipach i takich różnych, warto zatem zauważyć, że "wielka awaria komputerowego systemu wydawania dowodów osobistych dotknęła już połowę kraju. Winne jest MSWiA, które zerwało jedną umowę na serwis systemu, a drugiej nie podpisało" - jak donosi Gazeta Wyborcza.

O telekomunikacyjnym

"Prace nad nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne przypominają wycieczkę autokarem, w którym kierowca nie wie, dokąd uda mu się dojechać, a pasażerowie wciąż domagają się zmiany trasy". Hmm... Gazeta Wyborcza publikuje ciekawą wypowiedź Janusza Piechocińskiego, przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury, odnośnie prac nad prawem telekomunikacyjnym: "To najtrudniejsza materia, z jaką się zetknąłem, porównywalna jedynie z pracami nad ustawą o specsłużbach".

Blokada nienawiści

Hmm... Powstaje projekt Cyberhate.org, którego celem jest blokowanie stron szerzących nienawiść na tle rasowym, narodowościowym czy też religijnym. Nie mam wyrobionego zdania dotyczącego samego aktu blokowania jakichkolwiek stron. W każdym razie odnotowałem fakt istnienia takiej inicjatywy.

Studenci i nowe przepisy

Gazeta Wyborcza: Trzech wrocławskich studentów podejrzanych o oszustwa internetowe zatrzymali dolnośląscy policjanci. To pierwsza sprawa w Polsce po zaostrzeniu przepisów kodeksu karnego... Aby ułatwić sobie możliwość dokonywania zakupów na cudzy rachunek zakłócali pracę internetowej sieci, co powodowało jej zawieszanie, a podejrzanym dawało nielegalny dostęp. Sprawą zajmowali się policjanci ze specjalnej komórki do zwalczania przestępczości internetowej.

Usługi bankowe

Część klientów Inteligo od poniedziałkowego wieczora do środowego przedpołudnia nie miała dostępu do swoich pieniędzy. Awaria w Inteligo to efekt przenoszenia 28 tys. internetowych rachunków z PKO BP. Przypuszczam, że nie ma mowy o odszkodowaniach? [Gazeta Wyborcza]

Tajny agent...

BBC: "Szacuje się, że w sieci jest ponad 2 miliony stron dystrybuujących nielegalne oprogramowanie. Do walki z nimi zatrudniani są komputerowi agenci, którzy mają za zadanie zlokalizowanie takich stron i podjęcie przeciwko nim kroków prawnych".

Jeszcze o dowodach osobistych

W Gazecie Wyborczej znalazła się wypowiedz Janusza Piechocińskiego, przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury: "Nie jest intencją ani rządu, ani parlamentu, by wymagać dowodu tożsamości przy zakładaniu konta e-mail. Również rejestrowanie telefonów komórkowych na kartę jest złym rozwiązaniem". Portale dość skutecznie "podniosły raban", gdyż okazało się, iż nawet Reuters opublikował depesze dotyczącą polskich kont pocztowych i nowej ustawy Prawo telekomunikacyjne: Polish Web Portals Criticize Draft Telecoms Law.

Arbitraż PRS

Grupa Robocza Operatorów Telekomunikacyjnych podjęła inicjatywę tworzenia organu arbitrażowego zajmującego się sporami dotyczącymi usług telekomunikacyjnych o podwyższonej płatności (Premium Rate Services - PRS) na wzór istniejącego już przy PIIT Sądu Polubownego ds. domen. [PIIT][Zobacz również felieton: Jak na razie: wyższa stawka ryzyka]

Zakupy nastolatków

Mysłowicka policja przy ścisłej współpracy z wydawnictwem Helion zatrzymała dwóch młodocianych przestępców - Adrian S. "s1t3k" (14 lat) i Dawid K. "sniff" (16 lat). Dokonywali oni zakupów w sklepie internetowym wydawnictwa przy użyciu cudzych kart płatniczych pochodzących z różnych części świata m.in. z Tajlandii, Niemiec, USA. [Interia]