bez przydziału

Niemieckie prawo telekomunikacyjne

W dniu 5 maja wypracowano "kompromis" (język niemiecki, PDF) dotyczący nowej, niemieckiej regulacji telekomunikacyjnej. W komentarzu EDRI zauważono, że oferujący telefoniczne karty pre-paid, będą musieli identyfikować konsumentów (zbierając takie dane jak nazwisko, adres, data urodzin). Istotniejszym problemem jest to, że w wyniku "kompromisu" usunięto zapisy gwarantujące zwrot kosztów poniesionych przez operatorów telekomunikacyjnych, które powstają w związku z realizowaniem na rzecz organów państwowych procedur automatycznego zbierania informacji... Usunięto również wyłączenie z obowiązku zbierania informacji przekazywanych drogą elektroniczną dotyczące operatorów obsługujących poniżej tysiąca użytkowników. [Overview of the legislative process]

O patentach dalej

Gazeta Wyborcza: "Pomysły wykorzystane przy tworzeniu programów komputerowych będzie można patentować - postanowiła Rada Ministrów Unii Europejskiej przy wydatnej pomocy Polski". Polskę w trakcie obrad reprezentował minister Jarosław Pietras. Wyborcz dowiedziała się, że wytyczne dla stanowiska Polski w głosowaniu przygotowane zostały w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Zakładały one, że Polska będzie głosowała za odrzuceniem projektu. Równocześnie jednak mieliśmy trzymać się Niemiec, które również zapowiadały sprzeciw. Niemcy zaakceptowały projekt i podobnie zrobił przedstawiciel Polski dysponujący ośmioma głosami. Przy czym sprawa nie jest taka prosta: Projekt przeszedł, gdyż w pewnym momencie Prezydencja nie musiała już pytać o zdanie polskiej delegacji. Oznajmiła tylko, że jest wystarczająco wiele państw "za", w związku z czym projekt przeszedl. Nastąpiło to właśnie po zgloszeniu poprawek do projektu dyrektywy i po zmianie stanowiska niemieckiego. Szczegóły można znaleźć w opublikowanym na łamach Biznes.linux.pl liście Pana Jarosława Pietrasa - sekretarza stanu i szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej... Generalnie wydaje się, że jest to pierwsza lekcja europejskiej polityki dla nas wszystkich. Prace nad projektem dyrektywy nie kończą się jeszcze. Możnaby kolokwialnie stwierdzic: rozgrywka nadal trwa. Jak na razie: Komisja przyjęła z aprobatą stanowisko Rady ministrów...

Patenty - kolejne komentarze

"Powinniśmy nagradzać inwestycje w rozwój innowacyjności jeśli rzeczywiście ma rozkwitnąć ekonomia oparta na wiedzy - powiedział Frits Bolkestein, komisarz UE... Serwis Out-law publikuje spisaną z nagrania część debaty, w której Prezydencja pytała kraje o stanowiska..."We don't need you you to be totally happy. None of us are totally happy". W komentarzu ComputerWorlda Online jeden z analityków branży IT stwierdza: "linia demarkacyjna jest dość wyraźna. USA są posiadaczem lwiej części fundamentalnych opracowań w zakresie oprogramowania, wiec w ich interesie leży ich ochrona. Interes reszty świata jest raczej odwrotny, choć nie do końca, bo Europa i Daleki Wschód tez maja swój dorobek."

Mediacje i arbitraż w sprawie .eu

Jak wynika z informacji, jaka znalazła sie w serwisie Adr.org: Komisja Europejska przyjęła zasady alternatywnego rozstrzygania sporów (alternative dispute resolution - ADR) dotyczących europejskich adresów domen internetowych z prefixem eu. Jak się wydaje - więcej informacji powinno znajdować się w newsie dostęnym po zalogowaniu się... W Sieci nie znalazłem innych informacji na ten temat, więc gdyby ktoś z czytelników zetknął się z nimi - proszę o przesłanie takich informacji również do mnie. Na stronach UE znajduje się zaś dział poświęcony domenie eu, do którego odsyłam po informacje, w szczególności informację o opublikowaniu w oficjalnym publikatorze Unii (The Official Journal of the European Union) dokumentu: "the Commission Regulation (EC) No 874/2004 of 28 April 2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration".

Telekomunikacyjne w Sejmie

Telefony komórkowe na kartę (pre paid) trzeba rejestrować - uznali w środę posłowie z komisji infrastruktury i przywrócili wykreślony wcześniej zapis do projektu ustawy Prawo telekomunikacyjne. [Gazeta Wyborcza]

Znaki towarowe ze spyware w tle

Firma L.L. Bean postanowiła pozwać Nordstrom oraz jeszcze trzy inne firmy w związku z nieuczciwym prezentowaniem na stronie L.L. Bean reklam w postaci pop-up windows. W tej sprawie powód podnosi, że taka działalność reklamowa (fakt, że reklamy prezentowane są również dzięki oprogramowaniu typu spyware) narusza uprawnienia powoda wynikające z prawa znaków towarowych. "Wykorzystanie chronionego znaku lub nazwy firmy jako slowa kluczowego (spustu - ang.: trigger), gdy pragnie się prezentować komuś własną reklamę może powodować konfuzję i stanowi naruszenie prawa znaków towarowych". [CNN]

Relacje międzyoperatorskie

IDG: "Sąd oddalił 13 maja wniosek TP SA o kasację decyzji URTiP w sprawie ustalenia warunków współpracy pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi. Chodzi o warunki tranzytowania ruchu do sieci Netii". Z kolei Dziennik Internautów publikuje informacje zgodnie z którą postępowanie antymonopolowe przeciwko TP SA, które dotyczyło blokowania przez spółkę niektórych połączeń do jej sieci zakończyło się ugodą. "Telekomunikacja Polska bez ostrzeżenia odrzucała połączenia z numerów TeleNet Zachód (dawniej Telefonia Polska-Zachód), które nie zawierały identyfikacji abonenta. Utrudniło to operatorowi lokalnemu świadczenie usług, a tym samym konkurowanie na rynku". A Puls Biznesu publikuje artykuł "Wszyscy blefowali", w którym pisze, m.in: "Telekomunikacja Polska (TP) wymusza od nas horrendalnie wysokie ceny za dostęp do własnej sieci internetowej mówili zgodnie ponad dwa miesiące temu przedstawiciele największych dostawców internetu i portali. Co zrobili w tym czasie? Nic.". Relacje międzyoperatorskie nie są wcale takie proste, jak możnaby się było tego spodziewać...

Matura i prace z Internetem w tle

Rzeczpospolita: "Minister edukacji ogłosił decyzję w południe: osoby, które pisały prace na dwa ujawnione na stronach internetowych tematy, będą musiały egzamin powtarzać. - Dotyczy to 97 procent maturzystów piszących z polskiego". Tak było w Opolu. Minister edukacji podtrzymał również decyzję kuratora o unieważnieniu matury z matematyki. Ministerstwo Edukacji podaje, że sześć osób, które przed egzaminami znały tematy maturalne zostały już zawieszone. Grozi im odpowiedzialność dyscyplinarna i karna. Sprawę wycieku matur bada policja pod nadzorem prokuratury. Redaktor naczelny portalu Sciaga.pl zadeklarował, że ujawni policji, skąd pochodził przeciek... W innym artykule, Obrona przed kupionymi tytułami, Rzeczpospolita opisuje proceder handlowania pracami licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi: "W niektórych serwisach internetowych oprócz tematu takiej pracy znajdziemy liczbę jej stron, nazwę uczelni, na której została obroniona, a nawet ocenę. Ceny prac wahają się od 300 do 900 zł, a na sprzedaży zarabiają pośrednik i autor pracy." W sprawie handlowania pracami mają się wspólnie zebrać dwie sejmowe komisje: Edukacji i Sprawiedliwości. Witamy w społeczeństwie informacyjnym...

Patenty - głosowanie

Branżowa Rada Ministrów Unii Europejskiej odrzuciła wprowadzone przez Parlament Europejski poprawki zapobiegające patentowalności oprogramowania. Relację z przebiegu obrad publikuje serwis 7thGuard. Nagrania z przebiegu obrad dostępne są również dzięki linkom znajdującym się na Wiki AEL Association Electronique Libre. Co dalej? Projekt dyrektywy zostanie teraz odesłany do Parlamentu Europejskiego, gdzie - najprawdopodobniej na jesieni - zostanie poddany głosowaniu.

Patenty - drugi dzień

Unijna Rada Ministrów zajmuje sie obecnie projektem dyrektywy dotyczącej patentowania oprgrogramowania: Directive on the Patentability of Computer Implemented Inventions. Wiele kontrowersji wzbudza fakt, że wczoraj miał być przedstawioiny zupełnie nowy tekst, który nie bierze pod uwagę poprawek Parlamentu. Eurodeputowani są oburzeni. "Wygląda na to, że Rada nie bierze pod uwagę woli wybranych przez społeczeństwo parlamentarzystów" denerwowała się kilka dni temu Piia-Noora Kauppi, fińska deputowana do PE (cytat za wczorajszą Gazetą Wyborczą). [Notatka prasowa UE]