bez przydziału

Granice dozwolonego użytku

Izba Reprezentantów w USa zastanawiać się będzie niebawem, czy zmieniać zapisy ustawy the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) przez przyjęcie innej ustawy Digital Media Consumers' Rights Act. Chodzi o to, że pod rządami DMCA wątpliwości budzi mozliwość korzystania z chronionych prawem utworów w ramach dozwolonego użytku własnego (fair use). Nowe regulacje pozwoliłyby np. na tworzenie przez legalnych użytkowników utworów zdygitalizowanych ich kopii (co może dotyczyć takich technologii jak np. DVD). Twórcy propozycji podnoszą, że wejście w życie w 1988 roku DMCA dramatycznie zaburzyło równowagę pomiędzy prawami autorów a użytkowników chronionych prawem autorskim utworów. [Out-law][Slashdot][Foxnews][CNet][Associate Press/Yahoo!]

SpamCop uwolniony od tro

Jak informowałem - w sprawie serwisu SpamCop sąd wydał niedawno postanowienie zabezpieczające (temporary restraining order), zakazujące pomagania w blokowaniu przesyłek elektronicznych pochodzących od OptInRealBig.com. Zarzązenie zaostało wydane tylko daltego, że przedstawiciele SpamCop nie mogli stawić się przed sąem by przedstawić swoje argumenty w tej sprawie. Teraz się okazuje, że, po wysłuchaniu argumentów serwisu, sąd w Kalifornii unieważnił swoją wcześniejszą decyzję i tym samym uwolnił SpamCop od jej skutków. SpamCop może nadal pomagać w blokowaniu przesyłek pochodzących od firmy, z którą jest w sporze. OptInRealBig.com prowadząc swoją działalność, polegającą na rozsyłaniu niezamawianych wcześniej komunikatów o charakterze handlowym "trafiła" do systemu umożliwiającego blokowanie takich przesyłek (rbl) prowadzonego przez SpamCop. Oburzona firma postanowiła pozwać blokujących. To news o granicach wolności słowa i poszanowania prywatności, a także o ew. naruszeniu dóbr osobistych polegającym na zablokowaniu przesyłek. W takich sporach sądowych powstają zasady prawne przyszłego społeczeństwa informacyjnego. [Inquirer]

Hosting, terroryzm i likwidacja firmy

Malezyjska firma, która na swoim serwerze wydzierżawiła terrorystom miejsce na stronę pokazującą film ze ścinania głowy amerykańskiemu zakładnikowi w Iraku, ogłosiła, że się likwiduje. Malezyjska firma, która na swoim serwerze wydzierżawiła terrorystom miejsce na stronę pokazującą film ze ścinania głowy amerykańskiemu zakładnikowi w Iraku, ogłosiła, że się likwiduje. Firma wydzierżawiała miejsce na serwerach i jak się okazało w kilku przypadkach jej klientami były organizacje terrorystyczne. Firma Acme Commerce, świadcząca usługi hostingowe, broni się przed atakami mediów i polityków, twierdząc, że nie wiedziała, co zawiera zamieszczona na jej serwerze witryna "Muntada al-Ansar"... Witryn było więcej. [WP]

Orzeczenie przeciw SpamCop

Sąd Okręgowy w Północnej Kaliforni wydał postanowienie zabezpieczające (temporary restraining order) namocy którego serwis SpamCop (który pomaga w blokowaniu napływu niezamówionych informacji drogą elektroniczną) został zobligowany, by nie umożliwiał blokowania przesyłek pochodzących od OptInRealBig.com. Jednocześnie HillsCap, jeden z użytkowników RBLa SpamCom "organizuje" pozew zbiorowy przeciwko Scottowi Richterowi zarządzającemu OptInRealBig. [Out-law][Slashdot][Google news]

Jednolity tekst telekomunikacyjnego

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo telekomunikacyjne przedstawiła jednolity tekst projektu ustawy. Na razie na stronach Sejmu dostępny jest jedynie Rządowy projekt ustawy - Prawo telekomunikacyjne druk nr 2637 z dnia 09-03-04. Projektem zajmuje się Komisji Infrastruktury.

Co dalej z telekomunikacyjnym

Komisja Infrastruktury zaplanowała na dzień 18 maja (dzień po Światowym Dniu Telekomunikacji ;) oraz 19 maja rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe

Na stronach GIODO dostępny jest tekst jednolity (DOC) (PDF) ustawy o ochronie danych osobowych wraz z poprawkami z dnia 22 stycznia 2004 r., które weszły w życie wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Warto zapoznać się ze zmianami w dziedzinie ochrony danych osobowych, ustawa wprowadza nieco bardziej "restrykcyjne" zasady.

Informatyzacja - stanowisko PIIT

W reakcji na wnioski i poprawki zgłoszone przez posłów w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (druki nr 1934 i 2452), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przesłała do Sejmu swoje stanowisko, w którym: "Akceptując konieczność uregulowania prawnego zasad funkcjonowania nowego działu administracji publicznej "informatyzacja" oraz konieczność pilnego uporządkowania istniejących oraz projektowanych systemów informatycznych obsługi podmiotów publicznych" Izba popiera poselski wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Zdaniem Izby w obecnej wersji projekt ustawy stał się zbyt skomplikowany. Proponowane poprawki, choć osobno w większości słuszne, składają się na dokument pełen sprzeczności i niejednoznaczności. [PIIT]

SCO vs. Novell

Kolejna odsłona sporów zapoczątkowanych przez SCO Group. Sąd okręgowy w Utah wysłuchał argumentacji firmy Novell oraz SCO. Novell domagał się oddalenia powództwa, SCO powrotu sprawy do sądu stanowego. Sąd wysłuchał stron, jednak nie wyznaczył terminu ogłoszenia swej decyzji. SCO Group złożyła pozew przeciwko firmie Novell 20 stycznia br. zarzucając jej nielegalne przypisywanie sobie praw do kodu źródłowego systemu Unix. [IDG]

Koklejne echa konferencji patentowej

Życie Warszawy, Patentowe pole minowe: "Przeciwko patentom opowiadają się nawet niektóre duże amerykańskie firmy. - Do ochrony produktów całkowicie wystarczą prawa autorskie oraz znaki towarowe - twierdzi Jarosław Kowalski z Novell Polska. Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, uważa, że na samym odrzuceniu dyrektywy nie można poprzestać. Według niego, Unia powinna wobec USA zastosować mechanizm, który zmusiłby amerykański rząd do zniesienia patentów. - Jeśli UE potrafi walczyć o banany i stal, to dlaczego nie może o programy komputerowe - pytał." [ŻW: Fory dla dużych]