Informatyzacja - stanowisko PIIT

W reakcji na wnioski i poprawki zgłoszone przez posłów w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (druki nr 1934 i 2452), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przesłała do Sejmu swoje stanowisko, w którym: "Akceptując konieczność uregulowania prawnego zasad funkcjonowania nowego działu administracji publicznej "informatyzacja" oraz konieczność pilnego uporządkowania istniejących oraz projektowanych systemów informatycznych obsługi podmiotów publicznych" Izba popiera poselski wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Zdaniem Izby w obecnej wersji projekt ustawy stał się zbyt skomplikowany. Proponowane poprawki, choć osobno w większości słuszne, składają się na dokument pełen sprzeczności i niejednoznaczności. [PIIT]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>