bez przydziału

Telekomunikacyjne niedoskonałe

Dziś i jutro sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatruje sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przedstawiła swoje uwagi wobec kolejnej wersji projektu ustawy wraz z długa listą propozycji zmian. Wedle Izby projekt ustawy nadal zawiera bardzo wiele zapisów wysoce niekorzystnych dla operatorów telekomunikacyjnych, a także szereg błędów i nieścisłości.

Patenty - co dalej?

Branżowa Rada Ministrów Rady Unii Europejskiej ma się zajmować w tym tygodniu dyrektywą dotyczącą patentów na oprogramowanie. Prawdopodobnie opowie się ona za odrzucenim poprawek, jakie pojawiły się w parlamencie Europejskim. Zdaniem the Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) tekst, jaki pojawi się w wyniku prac Rady Ministrów może być najbardziej propatentową propozycją jaka do tej pory była przedstawiona... Tymaczasem w serwisie Senatu dostępne jest polskie tłumaczenie Europejskiej Konwencji Patentowej (PDF) wraz z projektem ustawy o ratyfikacji tejże konwencji. Na stronach serwisu ABC dostępne jest polskie tłumaczenie TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej - Dz. U. Nr 32, poz. 143). [Out-law][FFII.org.pl]

Utrudnienia w UE

Gazeta Prawna donosi, iż Belgia i Holandia proponują utworzenie portalu internetowego, na którym biznesmeni i zwykli obywatele mogliby zgłaszać przypadki utrudnień administracyjnych spowodowanych przez unijne prawodawstwo. Pomysł nie jest całkiem nowy, bo zarówno Belgia, jak i Holandia mają już takie krajowe portale, które cieszą się sporą popularnością.

Dziś Światowy Dzień Telekomunikacji

W dniu dzisiejszym (17 maja) przypada Światowy Dzień Telekomunikacji. Coroczne, uroczyste obchody Światowego Dnia Telekomunikacji ugruntowały sobie w Polsce pozycję jednego z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki w naszym kraju, cieszącego się zainteresowaniem Prezydenta RP, Parlamentu i Rządu oraz przyciągającego licznych reprezentantów świata biznesu, polityki, gospodarki, nauki i mediów.... [VaGla's Geek Code has been updated from a- to a]

Osiem baniek wyłudzenia

PAP/Onet.pl: "Pomorska policja zlikwidowała dwie grupy oszustów, które wyłudziły impulsy telefoniczne na kwotę nie mniejszą niż 8 mln zł na szkodę jednej z polskich firm telekomunikacyjnych". Przestępstwo dotyczyło sprzedaży zagranicznym firmom możliwości dodzwaniania się do Polski w technice VoIP i dostępu do sieci komórkowych poprzez operatora stacjonarnego. podejrzani na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości zawierali umowę z jedną z polskich firm telekomunikacyjnych na dzierżawę od 60 do 120 linii telefonicznych. Następnie, za pomocą oprogramowania komputerowego udostępniali wydzierżawione linie operatorom spoza granic Polski.

Informatyzacja w Komisji

W dniu 13 maja Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne /NIF/ rozpatrywała poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do projektu ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne /druki nr 1934 i 2452/. Komisja podejmie decyzje w sprawie zaopiniowania rozpatrywanych poprawek na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się po otrzymaniu decyzji Prezydium Sejmu w sprawie wniosku Komisji o sporządzenie poprawionego sprawozdania.

Dane w systemie....

UE intensywnie pracuje nad określeniem nowych standardów zabezpieczeń paszportów i sposobem umieszczenia w nich danych biometrycznych. "Czy wyrabiając nowy paszport, będziemy musieli oprócz zdjęcia oddać odcisk palca?" Pod koniec przyszłego roku w UE ma być wprowadzony nowy standard paszportu, z zakodowanym zapisem odcisków palców. Nowe standardy zabezpieczeń paszportu i umieszczania w nim danych biometrycznych zostaną określone w rozporządzeniu rady ministrów UE. [Gazeta Wyborcza]

Granice dozwolonego użytku

Izba Reprezentantów w USa zastanawiać się będzie niebawem, czy zmieniać zapisy ustawy the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) przez przyjęcie innej ustawy Digital Media Consumers' Rights Act. Chodzi o to, że pod rządami DMCA wątpliwości budzi mozliwość korzystania z chronionych prawem utworów w ramach dozwolonego użytku własnego (fair use). Nowe regulacje pozwoliłyby np. na tworzenie przez legalnych użytkowników utworów zdygitalizowanych ich kopii (co może dotyczyć takich technologii jak np. DVD). Twórcy propozycji podnoszą, że wejście w życie w 1988 roku DMCA dramatycznie zaburzyło równowagę pomiędzy prawami autorów a użytkowników chronionych prawem autorskim utworów. [Out-law][Slashdot][Foxnews][CNet][Associate Press/Yahoo!]

SpamCop uwolniony od tro

Jak informowałem - w sprawie serwisu SpamCop sąd wydał niedawno postanowienie zabezpieczające (temporary restraining order), zakazujące pomagania w blokowaniu przesyłek elektronicznych pochodzących od OptInRealBig.com. Zarzązenie zaostało wydane tylko daltego, że przedstawiciele SpamCop nie mogli stawić się przed sąem by przedstawić swoje argumenty w tej sprawie. Teraz się okazuje, że, po wysłuchaniu argumentów serwisu, sąd w Kalifornii unieważnił swoją wcześniejszą decyzję i tym samym uwolnił SpamCop od jej skutków. SpamCop może nadal pomagać w blokowaniu przesyłek pochodzących od firmy, z którą jest w sporze. OptInRealBig.com prowadząc swoją działalność, polegającą na rozsyłaniu niezamawianych wcześniej komunikatów o charakterze handlowym "trafiła" do systemu umożliwiającego blokowanie takich przesyłek (rbl) prowadzonego przez SpamCop. Oburzona firma postanowiła pozwać blokujących. To news o granicach wolności słowa i poszanowania prywatności, a także o ew. naruszeniu dóbr osobistych polegającym na zablokowaniu przesyłek. W takich sporach sądowych powstają zasady prawne przyszłego społeczeństwa informacyjnego. [Inquirer]

Hosting, terroryzm i likwidacja firmy

Malezyjska firma, która na swoim serwerze wydzierżawiła terrorystom miejsce na stronę pokazującą film ze ścinania głowy amerykańskiemu zakładnikowi w Iraku, ogłosiła, że się likwiduje. Malezyjska firma, która na swoim serwerze wydzierżawiła terrorystom miejsce na stronę pokazującą film ze ścinania głowy amerykańskiemu zakładnikowi w Iraku, ogłosiła, że się likwiduje. Firma wydzierżawiała miejsce na serwerach i jak się okazało w kilku przypadkach jej klientami były organizacje terrorystyczne. Firma Acme Commerce, świadcząca usługi hostingowe, broni się przed atakami mediów i polityków, twierdząc, że nie wiedziała, co zawiera zamieszczona na jej serwerze witryna "Muntada al-Ansar"... Witryn było więcej. [WP]