podpis elektroniczny

Rozporządzenie jest, deklaracji nie ma

Media ostrzegały, że rozporządzeń brak, że będą opóźnienia związane z systemem e-deklaracje... Opóźnienia są i pewnie będą, ale kolejny etap wdrażania systemu został odhaczony: w piątek po południu podpisano rozporządzenie określające techniczne wymogi, jakie muszą spełnić deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-9 przesyłane drogą elektroniczną.

Elektroniczna kopia elektronicznego oryginału faktury elektronicznej

Jeśli chodzi o faktury elektroniczne, to okazuje się, że urzędnicy zaczynają kwestionować dokumenty elektroniczne wystawione przez podatników. Kiedy mowa o fakturach elektronicznych, to trzeba brać pod uwagę nie tylko stosowne rozporządzenie, ale całość przepisów o fakturowaniu. Rodzi to poważne problemy, a przepisy jak były niedoskonałe, tak niedoskonałe są nadal. Jest natomiast postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Opolskiego Urzędu Skarbowego (sygn. PP/443-4-1-GK/06)...

Rozmiękczanie plastiku czyli komu bije ELS

Trudno polemizować z tekstem, w którym autor wybiórczo przywołuje fakty i przez to zamierzenie mija się z prawdą ("Twardy plastik do zgryzienia", Rzeczpospolita, 31 sierpnia 2006 roku, por. O legitymacjach studenckich i poznańskim przetargu z jednej strony). Cel takiego działania nie pozostawia wątpliwości, bo chodzi tu o zwrócenie uwagi opinii publicznej na domniemane przestępcze działanie Politechniki Poznańskiej w sprawie ważnej dla wszystkich uczelni wyższych i studentów w Polsce.

ELS: w jedności, neutralności i kompatybilności siła

elektroniczna legitymacja studenckaZarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z czterema uczelniami na połączenie legitymacji studenckiej z biletem ZTM. Chodzi o Warszawę. Być może lepiej byłoby napisać, że to cztery uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Akademia Medyczna i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, podpisały z ZTM umowę? Elektroniczna legitymacja studencka stanie się zatem nośnikiem biletów i opłat parkingowych. To kolejna odsłona procesu standaryzacji kart, aplikacji i systemów. Potencjalnie "akademicki plastik" mógłby też stać się nośnikiem podpisu elektronicznego (por. O legitymacjach studenckich i poznańskim przetargu z jednej strony), jednak jest to nadal problem „nie do przeskoczenia”.

Ślady cyfrowe nie tylko przestępstw i kontradyktoryjność

Zaczyna się jakaś dyskusja dotycząca sposobów "uwiarygadniania internetowych zdarzeń" (por. Uwiarygodnić internetowe ślady, w tym tekście wyraziłem szereg wątpliwości dotyczących poświadczania przez notariuszy czy prawników treści przedstawionych im do obejrzenia stron internetowych). Na łamach Rzepy pojawił się kolejny głos w tej sprawie.

Elektroniczny obieg dokumentów w gminach

Interpelacja nr 3878 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obowiązku wprowadzenia przez gminy elektronicznego obiegu dokumentów wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra.

Zachwycamy się Estonią, ale to nie ta skala

Całkowita liczba ludności Estonii to w 2005 roku 1,3 miliona osób (149. miejsce na świecie). W Polsce zaś jest 38,6 miliona obywateli (co daje nam 32. miejsce na świecie), a w Województwie Mazowieckim mieszka nieco ponad 5 milionów ludzi, w Małopolskim 3,2 miliona. Często słychać i widać w różnych mediach, że powinniśmy brać przykład z Estonii, bo tam każdy ma dowód osobisty z podpisem elektronicznym i generalnie tam jest e-government, a u nas nie ma. Nie zastanawia was skala wdrożeń? Łatwiej zrobić wdrożenie dla miliona, trudniej dla czterdziestu.

Karty dla przedstawicieli różnych zawodów i podpis

Poza wpisywaniem "kwalifikowanego podpisu elektronicznego" do różnych ustaw, poza zamieszaniem związanym z nowelizacją ustawy o podpisie, można zaobserwować jeszcze jedno zjawisko - próbę walki o rynek usług certyfikacyjnych przez oferowanie różnym środowiskom kart czipowych (to dotyczy nie tylko elektronicznej legitymacji studenckiej). Jest uchwała w sprawie legitymacji adwokackiej.

O legitymacjach studenckich i poznańskim przetargu z jednej strony

Niebawem pojawi się w tym serwisie tekst dotyczący artykułu, który ukazał się w Rzepie na temat przetargu na elektroniczne legitymacje studenckie, a w który zaangażowana jest Politechnika Poznańska. Wyprzedzając jednak ten komentarz podlinkuje teraz sam artykuł, by czytelnicy nie przeoczyli go czytając późniejszą "odpowiedź".

Uwagi PIIT do projektów rozporządzeń Ministra Finansów

W dniu 11 sierpnia 2006 r. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała Ministrowi Finansów swoje stanowisko w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących e-deklaracji. Według PIIT w przedstawionych projektach rozporządzeń "nie widać żadnych istotnych powiązań z systemem" określonym m.in przez ustawę o informatyzacji czy przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Wspomina się również inne ustawy....