Znów o elektronicznych fakturach - firmy się ich boją

Tym razem o temacie faktur elektronicznych pisze Gazeta Prawna. Ciekawe, kto napisze jutro, ale jeśli ktoś napisze, to chętnie zrelacjonuje. GP podaje trzy bariery: technologiczna (pisałem już o tym, że brak jednego standardu podpisu), psychologiczną (firmy boją się nowych rozwiązań), trzecia to ryzyko prawne - przepisy nie są jednoznaczne. GP nie wspomina o EDI...

Gazeta Prawna: "– Mimo że projekt zmian w rozporządzeniu o fakturach był gotowy i środowisko bardzo dobrze go przyjęło, to do tej pory nie udało się go wprowadzić w życie – stwierdza ekspert Ernst&Young. Jak dodał, zniesiono w nim część uciążliwych wymogów, takich jak konieczność stosowania oryginału i kopii faktury (w wersji elektronicznej nie potrzeba zaznaczać, że jest to kopia). Projekt rozporządzenia ma także ułatwić elektroniczne samofakturowanie i doprecyzować przepisy dotyczące uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przesłanej elektronicznie".

Ministerstwo przygotowało projekt nowelizacji jesienią 2005, ale rozporządzenia jeszcze nie zmieniło...

Powracają te same pytania. Kto ma przechowywać faktury (i co zrobić, gdy odbiorca nie jest VATowcem), jak udostępniać faktury organom podatkowym, co w przypadku niekompatybilności systemów IT u wystawcy i odbiorcy (czy trzeba gdzieś w tak zwanym "międzyczasie" dokonać zmiany formatu faktury - a to się kłóci z przepisami rozporządzenia, a jeszcze przecież trzeba pamiętać o integralności treści, nie tylko o tym, że przechowywać trzeba w tym samym formacie, w którym faktura została wystawiona)?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>