Ochrona baz danych

autor:

Sybilla Stanisławska-Kloc

wydawca:

Zakamycze (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielońskiego, ZNUJ 82)

ISBN:

0137-236X

od wydawcy:

Monografia koncentruje się na dwóch podstawowych zagadnieniach: po pierwsze, przedstawia ochronę baz danych jako utworu na gruncie ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; po drugie, omówiono w niej zasady ochrony baz danych, jako nowego przedmiotu praw wyłącznych, na podstawie obowiązującej od listopada 2002 r. ustawy o ochronie baz danych. W pracy scharakteryzowano także zagadnienia związane z problematyką ochrony baz danych w ramach prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Rozważania odnoszą się wprawdzie do konstrukcji i oceny zasad ochrony baz danych w świetle przepisów prawa polskiego, niemniej w szerokim zakresie uwzględniają dyrektywę Unii Europejskiej nr 96/9, z dnia 11 marca 1996 r., o prawnej ochronie baz danych, na której oparto polską regulację; dotychczasowe orzecznictwo krajów Unii Europejskiej w tym zakresie, a także stan prac legislacyjnych dotyczących ochrony baz danych w innych krajach, a zwłaszcza w USA.

kilka słów od siebie:

W dobie rozrastania się pojęcia "własności intelektualnej" warto przyjrzeć się historii regulacji oraz tendencjom, w których ta regulacja w przyszłości będzie podążać. Wielu krytykuje sposób ochrony baz dancy, ale temat ten stał się już przedmiotem Euroepjskiego Trybunału. W czasach powszechnej cyfryzacji treści oraz nadawania im coraz większej wartości przez społęczeństwo - posiadanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych ochrony baz danych to kwestia podstawowa.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>