e-government

Odpowiedzi Ministra Kleibera

Minister Nauki i Informatyzacji Michał Kleiber odpowiedział w Sejmie na pytania Posłów: Interoperacyjność jest obecnie jedną z najistotniejszych kwestii do rozwiązania.

Ustawa o informatyzacji - II czytanie

W Sejmie RP odbyło się drugie czytanie dotyczące ustawy o informatyzacji niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne. W wielu wystąpieniach podkreślano, że jest to ustawa pionierska.

Dostępność: wyniki w UK... Straszne

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania dostępności serwisów internetowych. Z tysiąca przebadanych witryn 808 (81%) nie przeszło podstawowego, zautomatyzowanego testu świadczącego o spełnieniu minimalnych wymagań dostępności. Nie oznacza to wcale, że pozostałe strony są dostępne.

A serwis prezydenta nadal dziurawy...

Jakie może przynieść obywatelowi szkody fakt, że serwis internetowy Prezydenta RP nadal ma tragiczne dziury i błędy? Tego nie wie nikt...

Po wczorajszej informacji o dyskach MSZ

Premier Leszek Miller nie przyjął rezygnacji Włodzimierza Cimoszewicza z funkcji szefa MSZ. Chodzi o dwanaście dysków twardych pochodzących z Ministerstwa Spraw Zagraniczncych zawierających (zgodnie z doniesieniami prasowymi) tajne i poufne dane państwowe.

Marketing bardzo bezpośredni

I kolejne doniesienie o pozyskiwaniu klientów przez prawników. Tym razem nie z Polski, a z USA. Opisani w artykule rodzice Julie oraz Dennis Danielson bardzo się martwili, że ich syn nie wrócił na noc. Bardziej się zmartwili, gdy dowiedzieli się, że ich syn został aresztowany. To było dwa dni później, gdy zadzwonił do nich urzędnik z tą informacją. Chłopak został aresztowany przez przypadek, posądzono go o zażycie narkotyków, a on się dziwnie zachowywał ze względów zdrowotnych (chłopak wymagał codziennej opieki medycznej). Wszystko zakończyło się dobrze. Ale... Co ciekawe: gdy już rodzice mogli odetchnąć, syn powrócił na ich łono: mama sprawdziła pocztę elektroniczną i przeżyła szok. Przyszło do niej przynajmniej dwanaście ofert od prawników oferujących swoje usługi.

Testowanie dostęności serwisów (WAI)

W Wielkiej Brytanii przetestowano 111 serwisów różnych organizacji, które ogłosiły wcześniej, że ich zasoby spełniają kryteria dostępności. W rzeczywistości jednak 40% z nich nie sełniło warunków dostępności. Najgorsze były serwisy administracji rządowej.

Nareszcie ktoś zauważył i nagłośnił... komunikat o wydaleniu z kraju kibiców

Naprawdę czasami to już niewiadomo, czy zgłaszać takie dziury administracji czy nie. Istnieje prawdopodobieństwo, że nikt nie czyta maili kierowanych na adresy administracyjne (takie jak webmaster@nazwa.gov.pl) administracji publicznej... Więc czasami trzeba coś z grubej rury zrobić... Chodzi o dziury w serwisie Prezydenta RP.

Interior znowu odłączony...

U.S. Interior Department znów został odłączony od Internetu na mocy postanowienia sądu. Agencja nadal nie sprostała wymaganiom nakładanym jej przez prawo, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych amerykańskich Indian, oraz generalnie: bezpieczeńśtwa informacji. W najnowszej historii agencji to już trzeci taki przypadek od 2001 roku.

Witamy w rodzinie

No to mamy już język polski w Unii Europejskiej. Na razie ostrożnie, jedynie kilka nawigacyjnych przycisków, kilka graficznych belek z nagłówkami działów, kilka podstawowych stron, ale w Portalu Unii oficjalnie pojawiły się również zasoby w językach krajów przystępujących, w tym Polski.