e-government

BIP Sejmu - odpowiedź

Otrzymałem odpowiedź (PDF) na swoje pytanie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej Sejmu RP. W odpowiedzi Wicedyrektora Biura Listów i Skarg Kancelarii Sejmu RP czytam...

Po rozprawie Janosika

"Uzależnienie przesyłu danych do ZUS od "Płatnika" daje monopol Microsoftowi ("Płatnik" działa wyłącznie pod systemem Windows tej firmy). - To złamanie zasady neutralności technicznej państwa. Tą sprawą powinien się zająć Trybunał Konstytucyjny"

NSA umywa ręce

Mimo wątpliwości co do prawidłowości zaskarżonej przez Sergiusza Pawłowicza decyzji Prezesa ZUS, powołanie się przez ZUS w przesłankach odmowy udzielenia informacji publicznej na tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje tym, że właściwym do rozstrzygania w przedmiotowej sprawie jest sąd powszechny a nie sąd administracyjny - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu wydanym po dzisiejszej rozprawie.

Ciąg dalszy ZUSu

NSA nadesłało kopię odpowiedzi Prezesa ZUS (PDF) na skargę ISOC Polska w sprawie odmowy ujawnienia informacji publicznej.

O mankamentach serwisów administracji publicznej w sieci

"Brakuje podejścia procesowego, gdzie człowiek mógłby się dowiedzieć, w jaki sposób załatwić swoją sprawę w różnych wydziałach danego urzędu, czy ewentualnie w różnych urzędach. Brakuje takiego poprowadzenia 'za rękę'"

Kryptografia w służbie wyborów

No właśnie. Dwie zadrukowane folie wykorzystujące kryptografię wizualną. Wchodzi się do lokalu wyborczego - oddaje sie głos - jedna folia zostaje w naszej kieszeni (jako ew. dowód), druga zaś zostaje w lokalu. Tylko mając obie można dowiedzieć się kto i jak głosował. Czy to przyszłość wyborów elektronicznych?

Postanowiłem zapytać

Wczoraj wysłałem list na adres poczty elektronicznej, który widnieje na stronie BIP w rekordzie Sejmu RP. Oto treść listu: "Niniejszy adres poczty elektronicznej znalazłem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl). Zwracam się z uprzejmym pytaniem: czy istnieje gdzieś Biuletyn Informacji Publicznej Sejmu RP? Pozdrawiam". Postanowiłem sobie to odnotować (w sensie: kiedy wysłałem pytanie), gdybym jakimś cudem otrzymał odpowiedź.

BIP Sejmu...

Zgodnie z art 4. ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej... Co ciekawe - na stronie Kancelarii Sejmu znajduje się odnośnik do BIPu, jednak do strony głównej BIPu nie do BIPu Kancelarii...

Spór o Janosika cd.

W dniu 27 października 2003 r. NSA wysłał odpis skargi ISOC-RWO do Prezesa ZUS wzywając go ustosunkownaia się i do nadesłania całości akt.

Obsługa informatyczna budżetu

Dwa lata temu ogłoszono przetarg na system do obsługi budżetu, który obecnie został unieważniony. Ofert złożyło pięć firm (ComputerLand, Comarch, Softbank, Oracle i Fujitsu Services). Po złożeniu ofert zostały w przetargu dwie firmy: Softbank i CoputerLand, przy czym ta druga został wykluczona przez komisję. Aby przetarg się odbył muszą być choć dwie ważne oferty.