e-government

Spotkanie w sprawie Płatnika

Jutro, tj. 9 września 2003 roku, w Warszawie, w ramach comiesięcznych spotkań Klubu Informatyka (organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Mazowiecki), odbędzie się spotkanie - pogadanka dotycząca Płatnika.

ZUS: oficjalne stanowisko

"W związku z informacjami prasowymi, jakie ukazały się w ostatnich dniach, a dotyczyły ujawnienia przez programistów z grupy "Janosik" zasad przekazywania przez program "Płatnik" danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pragniemy przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie". - ZUS wydało oficjalne stanowisko w sprawie Janosika.

O Janosiku

Gazeta Wyborcza: "Jak Janosik z ZUS-em wojował": "Programiści z Janosika złamali sposób transmisji danych z programu Płatnik. - Potraktowaliśmy to humorystycznie - mówi rzecznik ZUS".

Płatnik - przekaz elektroniczny

Jak informowałem wcześniej - ma miejsce intensywna wymiana korespondencji z ZUS w sprawie udostępnienia sposobu szyfrowania transmisji programu Płatnik - przekaz elektroniczny.

Odpowiedz odmowna z ZUS

ISOC Polska wystąpił do ZUS z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących specyfikacji technicznej formatu KSI MAIL (chodzi o program Płatnik).

ZUS odmawia... Co to znaczy?

Na podstawie... Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, ul. Czerniakowska 16 (00-701) odmawia udostępnienia informacji o (jak to sformułowano we wniosku) specyfikacji technicznej formatu KSI MAIL wykorzystywanego przez program Płatnik - Przekaz Elektroniczny, służący do wymiany dokumentów płatników składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. A dalej uzasadnienie....

Janosik 0.0.2

Dostępny jest Janosik w wersji 0.0.2.. ZUS nadal nie widzi potrzeby opracowania (alternatywnego) programu o podobnej funkcjonalności jak Płatnik, działającego w innych systemach niż Windows.

Jeden format zdrowia

Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie (rozporządzenie z 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego, Dz. U. nr 105, poz. 996), w którym wymusza na firmach składających wniosek o dopuszczenie leku do obrotu dołączanie dokumentacji w formie elektronicznej. Tyle, że ministerstwo akceptuje tylko jeden, jedyny format takiego dokumentu: MS Word.

BIP zmienił szatki...

No tak... Główna strona Biuletynu Informacji Publicznej zmieniła wygląd.. Sprawdzam jak ją zrobili. I co widzę? Linki (URL'e w odesłaniach) z głównej strony mają polskie litery, mają spacje... No tak... Przecież to nie będzie działać!!! A nagłówki meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" pozostawię chyba już bez komentarza... Chociaż może nie.

Od dzisiaj BIP

Dziś powstają nowe obowiązki prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez podmioty zobowiązane przez przepisy ustawy o dostepie do informacji publicznych. [Zobacz: Biuletyn Informacji Publicznej. Wymagania w stosunku do instytucji korzystających ze środków publicznych. - artykuł]