e-government

O neutralności cd...

Pomimo negatywnej rekomentdacji Komisji w dniu 12 marca 2004 Sejm RP nie odrzucił poprawki Senatu do ustawy o pomocy społecznej. Jak czytamy w serwisie 7thGuard.net: "jeżeli Prezydent nie zawetuje ustawy, co jest wysoce nieprawdopodobne, w systemie prawa polskiego obowiązywać będą dwie ustawy ustanawiające zasadę neutralności technologicznej państwa - ustawa o pomocy społecznej i ustawa o systemie informacji oświatowej".

Interpelacja w sprawie perspektyw Polskiej Biblioteki Internetowej

Poseł Tomasz Mamiński wystosował do ministrwa kultury interpelację w sprawie perspektyw Polskiej Biblioteki Internetowej, odpowiedział Waldemar Dąbrowski - minister kultury wpłynęła dnia 23-02-2004, ogłoszona dnia 04-03-2004 na posiedzeniu 69

Umowa w Bułgarii

Jest dostępny kolejny pakiet informacji dotyczącej umowy pomiędzy rządem Bułgarii a firmą Microsoft. Informowałem ostatnio, że Parlament Bułgarski nie zgodził się na ratyfikację tej umowy.

Brak zgody w Bułgarii

W dniu dzisiejszym Parlament Bułgarii nie wyraził zgody na umowę pomiędzy rządem Bułgarii a firmą Microsoft w ramach programu "program for government security".

Wracając do sprawy BIP Sejmu

No właśnie. W ramach teoretycznych, i nie prowokujących nikogo do gwałtownych ruchów rozważań, pragnę nieco wrócić do korespondencji z Kancelarią Sejmu RP (PDF)...

BIP Prezydenta i Sądu

Muszę uważać co piszę w tym serwisie, bo potem sądy orzeczenia wydają. Chodzi o dwa wyroki, które zapadły w sprawie prezydenckiego BIPu oraz Biuletynu Sądu Okręgowego w Warszawie...

Wynik sprawy ISOC v. ZUS

30 stycznia 2004 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę ISOC Polska na odmowę udzielenia przez ZUS informacji publicznej na temat protokołów telekomunikacyjnych używanych przez KSI Mail i program Płatnik.

ISOC vs. ZUS

W dniu dzisiejszym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Wydział II (zmiana po reformie sądownictwa administracynego od 1 stycznia 2004r) odbyło się rozpoznanie sprawy o udostępnienie informacji publicznej przez ZUS (dotyczy wniosku złożonego przez Internet Society Poland w sprawie KSI Mail oraz Płatnika).

Sto i jeden serwisów administracji publicznej

Stawiam tezę, że sprawdzenie poprawności kodu wykorzystanego języka opisu dokumentu powinno być pierwszym etapem odbioru zleconej pracy polegającej na opracowaniu dla organu administracji publicznej serwisu internetowego...

Poprawka do systemu informacji oświatowej

Dziś rano Senat, przy jedynie dwóch głosach wstrzymujących się, przyjął poprawkę do artykułu 5 ustawy o informacji oświatowej.