Wracając do sprawy BIP Sejmu

No właśnie. W ramach teoretycznych, i nie prowokujących nikogo do gwałtownych ruchów rozważań, pragnę nieco wrócić do korespondencji z Kancelarią Sejmu RP (PDF)...

"Sejm nie posiada strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów rozporządzenia w sprawie BIP. Kwestia obowiązywania wyżej wymienionej ustawy wobec Sejmu i jego organów była przedmiotem analiz i opinii prawnych, a także orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego".

Kancelaria Sejmu powołuje się na art. 61 ust. 4 Konstytucji stanowiący, że tryb udzielania informacji publicznej "określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy".

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a konkretnie art 4. ww. ustawy, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej...

Czy zatem nie byłoby zasadne wykazanie przed TK niekonstytucyjności zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej? Ona Sejmu - wbrew postanowieniom Konstytucji nie wyłącza z kręgu zobowiązanych... Poza tym: być może ktoś się wreszcie zorientuje, że nie tylko szeroko pojęty "urząd" powinien mieć BIP, a każdy organ władzy publicznej (oddzielny BIP dla burmistrza, oddzielny dla rady gminy, oddzielny dla...)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>