BIP Prezydenta i Sądu

Muszę uważać co piszę w tym serwisie, bo potem sądy orzeczenia wydają. Chodzi o dwa wyroki, które zapadły w sprawie prezydenckiego BIPu oraz Biuletynu Sądu Okręgowego w Warszawie...

Dzisiejsza Rzeczpospolita, "Prezydent i sąd mają odpowiedzieć" Danuta Frey: "Prezydent RP oraz prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zostali zobowiązani przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do rozpatrzenia wniosków o udzielenie informacji publicznej. Prezydent RP i sąd są organami władzy publicznej zobowiązanymi ustawowo do udzielania takich informacji - orzekł wczoraj WSA. Wyroki są nieprawomocne. Do prezydenta RP wystąpiła spółka z o.o. Szulc-Efekt z Radomia, jedna z firm tworzących komercyjne strony do Biuletynu Informacji Publicznej. Chciała uzyskać internetowy adres strony prezydenckiej. BIP jest to urzędowy publikator teleinformatyczny, przewidziany w ustawie z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wszystkie władze oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane zostały do udostępniania w BIP określonych rodzajów informacji"...

I Dalej: "Identycznie brzmiał wyrok w sprawie ze skargi Piotra Szkudlarka na bezczynność prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. W związku z opublikowanym w "Rz" artykułem Hanny Fedorowicz: "Taksa pod ostrzałem", o podwyższeniu taksy notarialnej, Szkudlarek zwrócił się o udostępnienie orzeczenia Sądu Antymonopolowego z uzasadnieniem oraz o informacje, co dalej ze sprawą. Wiceprezes SO stwierdził, że udzielanie informacji o postępowaniu sądowym reguluje procedura cywilna i nie są to informacje publiczne. Piotr Szkudlarek przekonywał natomiast podczas rozprawy w WSA, że w takich wypadkach obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Wyroki sądowe są bowiem jawne i publiczne, i składają się nie tylko z sentencji, lecz i z uzasadnienia".

Oba wyroki są nieprawomocne i stronom przysługuje od nich skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego...

[Zobacz również: Biuletyn Informacji Publicznej - Wymagania w stosunku do instytucji korzystających ze środków publicznych

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>