e-government

BIP Prezydenta

Otóż okazuje się, że Biuletyn Informacji Publicznej Prezydenta RP pojawił się w Sieci.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamawiający: Krajowe Biuro Wyborcze. Przedmiot: Opracowanie, wykonanie, wdrożenie i nadzór autorski systemu informatycznego Platforma Wyborcza. Wartość zamówienia: 577 653 EURO, słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy zł (zwracam uwagę na brak tożsamości jednostek monetarnych...). Nazwa wygrywającego: PIXEL Technology s.c. Cena wybranej oferty: 3 324 500 zł. Data publikacji: 2004-01-16...

System Informacji Oświatowej

Sejm przyjął ustawę dotyczącą sposobów działania Systemu Informacji Oświatowej (zobacz projekt), który w założeniach ma przystosować nasz system edukacyjny do wymogów Unii Europejskiej.

Wiem jak to brzmi...

Niedawno zastanawiałem się nad tym, że szkoły, którym Prezydent ufundował pracownie komputerowe w ramach programu "Internet w szkołach" teoretycznie stały się podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną (zobacz art. 237 § 5 KPK w związku z art. 1 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne - tu zakres podmiotów jest szerszy niż tylko operatorzy, którzy poddani są rygorom rozporządzenia z art. 40 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne)...

BIP Sejmu, a Prezydenta?

Otóż i otrzymałem odpowiedź na swoje pytania dotyczące BIPu Sejmu. Wystarczy w sumie stwierdzić, że trwają prace nad zmianą Regulaminu Sejmu i Regulaminu Senatu. Prace mają na celu dostosowanie tych regulaminów do konstytucyjnego obowiązku udostępniania informacji publicznej obywatelom. Pozostaje tylko śledzić postęp tych prac... Ale dlaczego Prezydent nie ma BIPu?

Dawno nie było nic o BIP

Minął Sylwester, więc warto zauważyć, że weszły w życie kolejne przepisy dotyczące udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej, stanu przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania oraz dokumentacji kontroli należy rozpocząć nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie samej ustawy (1 stycznia 2002 roku) a więc od 1 stycznia br. taki obowiązek już istnieje.

Neutralność technologiczna państwa

W społeczeństwie informacyjnym strategicznym zasobem, o który państwo powinno dbać i rozwijać jest infrastruktura informatyczna. Moralność publiczna nie powinna zaś pozwalać na wskazanie w ustawie jakiegokolwiek z dostępnych na rynku programów uznając, że obywatele są wobec tego prawa równi...

Promocja Polski w Sieci

Wczoraj Rada Ministrów zapoznała się z informacją ministra spraw zagranicznych na temat projektu "portalu" internetowego Panorama jako oficjalnej strony promocji Polski. Przyznaje, że nie rozumiem do końca tej koncepcji z "latawcem".

Kolejne pytanie dotyczące BIP i Sejmu

Skoro zgodnie z przytoczonymi przepisami konstytucyjnymi Sejm nie jest związany zasadami dotyczącymi funkcjonowania i kształtu Biuletynu Informacji Publicznej przewidzianymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej, dodatkowo wobec postanowień art. 2 Konstytucji, iż Rzeczypospolita Polska jest państwem prawnym, oraz brzmienia art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zwróciłem się z prośbą o wskazanie podstawy prawnej zamieszczenia "odesłania" do strony sejmowej na stronie głównej urzędowego publikatora teleinformatycznego.

NSA vs. GIODO (z ZUSem w tle)

Wcześniejsze doniesienie (to o SMSach referendalnych) przypomniało mi o tym, że nie poinformowałem w serwisie o uchyleniu przez NSA decyzji GIODO w sprawie ZUS (Sygn. II SA 232/02)...