Grupa posłów wniosła do TK o uznanie niekonstytucyjności przepisów o retencji danych telekomunikacyjnych

Grupa posłów SLD złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek "o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej, ustawy o ABW oraz AW, ustawy o CBA, ustawy o SWW oraz SKW z Konstytucją RP oraz art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. z przepisami ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej, ustawy o ABW oraz AW, ustawy o CBA, ustawy o SKW oraz SWW z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej". Jeśli TK wniosek przyjmie zapowiada się rozstrzygnięcie w sprawie tzw. retencji danych. Niedawno na problem konstytucyjności przepisów retencyjnych zwracała uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich (por. Rzecznik Praw Obywatelskich o retencji danych w Polsce).

Z wnioskiem grupy posłów można zapoznać się na stronie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ponieważ wniosek został dołączony do notatki pt. SLD złożył wniosek ws. inwigilacji dziennikarzy. Ja przywołałem wyżej formalną nazwę wniosku, gdzie o dziennikarzach nie ma mowy. Ale najwyraźniej posłowie chcieli szczególnie dziennikarzy tym wnioskiem zainteresować. Sami wnioskodawcy wyjaśniają: "Zaskarżamy niezgodność z konstytucją przepisów, które w sposób praktycznie nieograniczony pozwalają na prowadzenie różnego rodzaju technik w ramach zarządzonej kontroli operacyjnej"...

Petitum wniosku wygląda tak:

Na podstawie art. 191 ust. 1 w zw. z art. 188 pkt 1 i 2 Konstytucji RP niżej podpisani, którzy wnosimy o stwierdzenie, iż:

I
Art. 19 ust. 7 pkt 3 ustawy o Policji, art. 9e ust. 7 pkt 3 ustawy o Straży Granicznej, art. 36c ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli skarbowej, art. 31 ust. 7 pkt 3 ustawy o Żandarmerii Wojskowej, art. 27 ust. 6 pkt 3 ustawy o ABW oraz AW, art. 17 ust. 5 pkt 3 ustawy o CBA, art. 31 ust. 4 pkt 3 ustawy o SWW oraz SKW są niezgodne z art. 2, art. 47, art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284)(dalej: „Konwencja”).

II
Art. 180 a ust. 1 i art. 180 c Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 20 c ustawy o Policji, art. 10b ustawy o Straży Granicznej, art. 36b ustawy o kontroli skarbowej, art. 30 ustawy o Żandarmerii Wojskowej, art. 28 ustawy o ABW oraz AW, art. 18 ustawy o CBA, art. 32 ustawy o SKW oraz SWW, są niezgodne z art. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 i ust. 4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

We wstępie do uzasadnienia można m.in. przeczytać;

Nieprecyzyjnie sformułowane zapisy na temat pozyskiwania danych telekomunikacyjnych dają szerokie pole do nadużyć wymierzonych w chronioną prawnie tajemnicę dziennikarską, adwokacką czy radcowską. Z uwagi na otwarty katalog środków techniki operacyjnej, rodzi się wątpliwość czy pomimo niewymienienia w zaskarżonych przepisach szeregu technik operacyjnych takich jak na przykład nadajnik GPS, czy tzw. koń trojański, ich stosowanie jest jeszcze dozwolone czy też jest działaniem contra legem. W ocenie wnioskodawców zakwestionowana norma jest niezgodna z zasadą przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji RP) i prowadzi do nieproporcjonalnego ograniczenia wolności słowa, prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji RP), swobody komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP), chronionymi także na gruncie art. 8 Konwencji.

Przy czym przy określeniu "koń trojański" wnioskodawcy umieścili przypis, w którym - na podstawie Wikipedii - wyjaśniają, w jaki sposób rozumieją to pojęcie:

Jest to określenie oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem funkcje (programy szpiegujące, bomby logiczne, furtki umożliwiające przejęcie kontroli nad systemem przez nieuprawnione osoby itp.). Źródło: wikipedia.

Zobaczymy, co na to wszystko Trybunał Konstytucyjny powie.

Przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Witam

Czy dobrze kojarzę, że przepisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne o retencji danych telekomunikacyjnych były też związane z nowelizacją ustawy hazardowej obecnie notyfikowanej KE?
Jeśli tak to co to oznacza dla tej nowelizacji hazardowej?

pozdrawiam Jacek

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>