NSA vs. GIODO (z ZUSem w tle)

Wcześniejsze doniesienie (to o SMSach referendalnych) przypomniało mi o tym, że nie poinformowałem w serwisie o uchyleniu przez NSA decyzji GIODO w sprawie ZUS (Sygn. II SA 232/02)...

Zdaniem NSA: system informatyczny przetwarzania danych może również obejmować czynności i zapisy dokonywane sposobem tradycyjnym, np. w skorowidzach, aktach, księgach - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych domagał się, by ZUS wprowadził zmiany do swojego elektronicznego systemu informatycznego ARS-2000 o zasiłkach chorobowych i wychowawczych. Polegać miały na możliwości odnotowania, komu, kiedy i w jakim zakresie zostały udostępnione zawarte tam dane osobowe. Powoływał się na rozporządzenie z 1998 r. ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych systemów informatycznych do przetwarzania danych osobowych.

Zdaniem przedstawicielki ZUS: ani § 16 pkt 4 rozporządzenia, na który powołuje się GIODO, ani żaden inny przepis nie określa metod odnotowywania udzielanych informacji.

[Rzeczpospolita]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>