e-government

Biuletyn Informacji Publicznej

Pod adresem www.bip.gov.pl dostępna jest testowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej. BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

ZUS rekonfiguruje się

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w związku ze zmianami w konfiguracji infrastruktury sprzętowej do przyjmowania ubezpieczeniowych dokumentów elektronicznych wstrzymana zostaje aż do odwołania możliwość wysyłania dokumentów poprzez niektóre strony www...

Poczta jako dokumenty urzędowe

Dwa wydawnictwa i dwie stacje telewizyjne pozwały gubernatora Mike'a Leavitt'a w związku z kasowaniem przez niego poczty elektronicznej. Powodowie uznali, że poczta elektroniczna pełni w tym przypadku funkcję dokumentów urzędowych (public records) i nie może być kasowana.

Ale jaja...

Do końca kwietnia powstanie specjalne stanowisko w MSWiA zajmujące się wydawaniem dowodów osobistych osobom, których imiona i nazwiska zawierają obcojęzyczne znaki diakrytyczne. Znaków takich nie można było dotąd wprowadzać nawet ręcznie, gdyż nie zostały ujęte w przygotowanym niedawno systemie komputerowym do wydawania dowodów. (!!!)

Zaczyna się tworzenie struktur

Minister spraw wewnętrznych i administracji, powołał Andrzeja Barcikowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w MSWiA odpowiedzialnego za rejestry państwowe i informatykę.

Cisza przedwyborcza również w Sieci

W najbliższą niedziele odbędą się wybory przedstawicieli do Parlamentu i do Senatu RP - należy pamiętać, iż cisza przedwyborcza obowiązuje również w Sieci.

To nas czeka... za lat pare

Od 1 lipca 2002 wszystkie szwedzkie urzędy będą zobligowane do korzystania z e-mail'i oraz do odpowiadania na pytania przesłane tą drogą. Już teraz 98% urzędów w Szwecji ma dostęp do poczty elektronicznej.

Gwarancja demokracji

W dniach 20-22 czerwca odbędzie się w Zakopanem V konferencja "Miasta w Internecie". Jej mottem będzie hasło: "Społeczeństwo Informacyjne gwarantem demokracji". Jest to konferencja, która co roku podsumowuje zastosowanie i wykorzystanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w administracji publicznej.

Polityka, prawo, internet

Propozycję utworzenia "ministerstwa społeczeństwa informacyjnego" w miejsce resortu łączności przedstawił szef SKL Jan Maria Rokita podczas seminarium w Sejmie "Szansa na drodze do społeczeństwa informacyjnego", poświęconego swobodnemu wykorzystaniu Internetu do kontaktów obywateli, m.in. z administracją państwową.

ZUS przez Sieć

W sobotę weszła w życie Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64 z dnia 2 lutego 2001 r.).