MinFin zapyta Infor, czy może pokazać umowę o Biuletyn Skarbowy

Mamy ciąg dalszy historii dociekania sytuacji prawnej Biuletynu Skarbowego Ministerstwa Finansów. O tym biuletynie pisałem kilka dni temu w tekście Nie ma w Polsce umów na wyłączność w zakresie re-use, chociaż... Przypominam zatem, że Katarzyna Kiełbiowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego postanowiła złożyć wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym zażądała podanie podstawy prawnej, w oparciu o którą w latach 2009-2010 Biuletyn Skarbowy Ministra Finansów publikowany jest wyłącznie w wersji płatnej, a nie jak do 2008 roku bezpłatnie. Ministerstwo poinformowało, że wynika to z umowy z wydawnictwem INFOR. Pani Katarzyna postanowiła poprosić o treść tej umowy. Zawnioskowała o jej treść w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

Po otrzymaniu poprzednich informacji Katarzyna Kiełbiowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego postanowiła poprosić o kolejne informacje, tj. o udostępnienie treści umowy między Ministerstwem Finansów a Wydawnictwem Infor regulującej wydawanie "Biuletynu Skarbowego" i jego dostarczanie organom podatkowym. Pani Katarzyna zapytała o coś jeszcze: czy autorami/autorkami tekstów "Biuletynu Skarbowego" są osoby pracujące w Ministerstwie Finansów?

Departament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów odpowiedział:

W odpowiedzi na zapytanie przekazane drogą elektroniczną zawierające prośbę o udostępnienie treści umowy między Ministerstwem Finansów a Wydawnictwem Infor, regulującej wydawanie „Biuletynu Skarbowego” i jego dostarczanie organom podatkowym oraz informację, czy autorami/autorkami tekstów „Biuletynu Skarbowego” są osoby pracujące w Ministerstwie Finansów, Departament Administracji Podatkowej uprzejmie wyjaśnia, że w związku z Pani pismem zwrócił się do Wydawnictwa Infor z wnioskiem o zajęcie stanowiska w kwestii możliwości przesłania Pani kopii przedmiotowej umowy. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Odpowiedź w kwestii udostępnienia treści umowy zostanie Pani udzielona niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska firmy Infor, nie później niż w terminie określonym w art. 13 ustawy.

Jednocześnie Departament Administracji Podatkowej uprzejmie informuje, że autorami tekstów publikowanych w „Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów” są nie tylko pracownicy zatrudnieni w Ministerstwie Finansów, ale również pracownicy administracji skarbowej i celnej.

Na oryginale podpis p. Ewy Zwolińskiej
Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej

Tymczasem przypominam niedawną notatkę w zupełnie innej sprawie: O zderzeniu tajemnicy przedsiębiorstwa z informacją publiczną i o licencji CC na Słownik polszczyzny XVI wieku. Z przywołanego tu orzeczenia sądu można wyciągnąć interesujące tezy dotyczące potencjalnych przyszłych zdarzeń związanych z Biuletynem Skarbowym. Chociaż nie wiem, czy p. Katarzyna będzie skarżyła ew. odmowę udzielenia informacji.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Przykład Słowacji

Od 1 stycznia słowackie urzędy centralne i samorządowe oraz pozostałe jednostki budżetowe zobowiązane są publikować zawarte przez siebie umowy w internetowej bazie danych. Krok ten, będący elementem strategii antykorupcyjnej rządu, wpisuje się w prowadzoną przez kolejne słowackie gabinety politykę wykorzystywania Internetu do zwiększenia przejrzystości życia publicznego i zwalczania korupcji.

źródło:
OSW

--
http://7thguard.net

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>