EFF w sporze z prestidigitatorem o prawa autorskie

O nadużywaniu regulacji pozwalających na usuwanie treści z serwisów społecznościowych pisałem w niedawnym tekście Pewność prawa i objawy postępującej nerwicy pośredników. Seriale z ABC, które zostały usunięte z YouTube za sprawą nastolatka, bój o szanowanie fair use, który toczy z tym samym serwisie (oraz NFL) prof. Wendy Seltzer... Teraz kolejne doniesienie - tym razem dotyczące iluzjonisty, który postanowił doprowadzić do usunięcia z serwisu video filmu demaskującego jego sztuczki. W sprawę zaangażowała się fundacja The Electronic Frontier Foundation.

Komunikat prasowy dostępny jest na stronie EFF: Spoon-Bending 'Paranormalist' Illegally Twists Copyright Law. Zdaniem fundacji Uri Geller wystąpił do YouTube z nieuprawnionym roszczeniem (bogus copyright claims). EFF reprezentuje Briana Sapienta (z grupy "Rational Response Squad"), który umieścił w YouTube filem z fragmentami programu wyemitowanego w NOVA (chodzi o program "Secrets of the Psychics"), a którego zadaniem jest demaskacja sztuczek iluzjonistów. W opublikowanym w serwisie filmie wykorzystano tylko trzy sekundy z materiału (utworu) chronionego przez prawa autorskie Gellera (a konkretnie spółki Explorogist Ltd.). Jednak Geller wystąpił do YouTube z żądaniem usunięcia z serwisu spornego filmu. Powołał się na przepisy amerykańskiej ustawy the Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Zdaniem EFF jest to naruszenie zasady fair use (w polskich warunkach można by pewnie mówić w tym przypadku o prawie cytatu i innych licencjach ustawowych).

W wyniku działać Gellera YouTube film usunęło, a także zablokowało konto Sapienta. Przez dwa tygodnie materiał video nie był dostępny dla publiczności. EFF wystąpiło przeciwko Gellerowi z pozwem, w którym domaga się odszkodowania (asks for damages) związanego z naruszeniem przez Gellera ustawy DMCA. Domaga się również orzeczenia, że sporny film nie narusza autorskich praw Gellera, a także tego, by sąd zakazał Gellerowi występowania w przyszłości z podobnymi żądaniami związanymi ze spornym materiałem.

Dokumenty w sprawie dostępne są w serwisie EFF: Sapient v. Geller. Sporny film zaś wrócił do serwisu YouTube:

James Randi exposes Uri Geller and Peter Popoff - demaskowanie prestidigitatorów to trochę tak, jakby dziecku powiedzieć, że nie ma Świętego Mikołaja. Ale jest też inny aspekt sprawy. Nieuczciwymi technikami posługują się również wszelkiego typu naciągacze, którzy np. w imię Boga buduja swoje finansowe fortuny...

O sprawie pisze też Gazeta.pl w tekście Może i zgina łyżeczki siłą woli, ale prawo złamał: " Uri Geller wzbogacił się dzięki zginaniu łyżeczek. Twierdzi, że ma zdolności ponadnaturalne, chociaż iluzjoniści od lat demaskują jego sztuczki. Ostatnio magik zaczął zwalczać filmy na swój temat krążące w internecie. Prawo autorskie nie dało się jednak nagiąć"...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>