NSA umywa ręce

Mimo wątpliwości co do prawidłowości zaskarżonej przez Sergiusza Pawłowicza decyzji Prezesa ZUS, powołanie się przez ZUS w przesłankach odmowy udzielenia informacji publicznej na tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje tym, że właściwym do rozstrzygania w przedmiotowej sprawie jest sąd powszechny a nie sąd administracyjny - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu wydanym po dzisiejszej rozprawie.

Sąd postanowił odrzucić niniejszym skargę, uznając, że właściwym trybem jest powództwo cywilne. Pełnomocnik Sergiusza Pawłowicza, mecenas Artur Kmieciak zapowiedział, iż wraz ze swoim klientem zamierza skorzystać z tej drogi.

Jak się wydaje, droga administracyjnoprawna została wyczerpana. Sprawa, którą zapoczątkował Sergiusz toczy się już od marca 2002 roku i ma m.in. sprawdzić jak działa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Jednocześnie NSA rozstrzygać będzie niebawem sprawę, w której Internet Society Poland, z pomocą reprezentującego stowarzyszenie radcy prawnego Zdzisława A. Kalety, zaskarżyło decyzję Prezesa ZUS o odmowie udzielenia informacji publicznej. Tu również chodzi o tę samą informację publiczną, którą w opinii skarżących jest specyfikacja techniczna formatu KSI Mail, wykorzystywanego przez program informatyczny Płatnik - Przekaz elektroniczny, służący do elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy płatnikiem składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Aktualna specyfikacja protokołu komunikacyjnego wykorzystywanego przez ZUS mogłaby służyć do opracowania programu Janosik - wolnej, otwartej i darmowej wersji programu Płatnik, który mógłby funkcjonować również na innych platformach niż MS Windows.

[Warto przypomnieć komunikat rzecznika prasowego ZUS]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>