Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości e-commerce w Unii Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące przyszłości handlu elektronicznego w kontekście wspólnego rynku Unii Europejskiej, a także na temat implementacji postanowień dyrektywy o handlu elektronicznym, tj. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego. Przygotowano kwestionariusz, a Komisja Europejska czeka na uwagi do 15 października.

O różnych, krajowych, wcześniejszych konsultacjach w tej dziedzinie, pisałem m.in. w tekstach MSWiA: konsultacje projektu założeń noweli ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Konsultacje: Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiera uwagi na temat ACTA? Wystarczy teraz przeanalizować wysłane tam uwagi i odpowiedzieć Komisji na kilka pytań.

Materiał Komisji Europejskiej można znaleźć na stronie Public consultation on the future of electronic commerce in the internal market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC).

Nie trzeba wypełniać całego kwestionariusza. Można wypełnić tylko te części, które szczególnie dotyczą aktywności respondentów. Nie trzeba też odpowiadać w języku angielskim. Komisja przyjmie odpowiedzi w każdym z 23 oficjalnych języków Unii (Komisja jedynie zaznaczyła, że przygotowanie odpowiedzi w języku francuskim, angielskim lub niemieckim pozwoli jej służbom na szybsze przeanalizowanie odpowiedzi).

Treść dyrektywy jest dostępna w języku polskim: Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>