Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiera uwagi na temat ACTA?

Nie wiem właściwie, jak podejść do tej informacji: podobno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prosi o uwagi dotyczące opublikowanego przez Komisję EU (pod presją opinii publicznej) materiału nt. the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (por. ACTA: coś opublikowano). Na prawdę nie wiem, co myśleć. Przejrzałem strony internetowe MKiDN, przejrzałem BIP ministerstwa i nigdzie nie widzę oficjalnej informacji na temat konsultacji. Nigdzie nie widzę terminu 31 maja 2010 roku, jako tego, do którego ministerstwo czeka na uwagi. Nie wiem, kto przeprowadza konsultacje, nie wiem też kogo poproszono o uwagi i w jakim trybie. Zadzwoniłem do Ministerstwa. Rzecznika Prasowego MKiDN nie zastałem. W miłej rozmowie z pracownikiem ministerstwa ustaliłem, że służby prasowe nie wiedzą o takich konsultacjach, być może wie coś o tym departament prawny...

Chodzić ma o uwagi do dokumentu Consolidated Text
Prepared for Public Release: Anti-Counterfeiting Trade Agreement (PDF)
z kwietnia 2010 roku, o którym pisałem w podlinkowanym wyżej materiale. 21 kwietnia na stronach Komisji opublikowano również wprowadzenie: Anti-Counterfeiting Trade Agreement: European Commission welcomes release of negotiation documents (więcej na ten temat w dedykowanym dziale niniejszego serwisu, poświęconym ACTA.

Plotka o tym, że ministerstwo zbiera jakieś uwagi do tego materiału, jest niezwykle interesująca. Konsultacje tego typu nie zostały opublikowane na ministerialnych stronach. Interesująca jest tym bardziej, że opinia publiczna nie zna jeszcze odpowiedzi na interpelację poselską nr 15121 "w sprawie stanowiska RP w kwestii utajniania przebiegu negocjacji nad Układem o Zwalczaniu Podrabiania w Handlu ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) oraz proponowanych w tym układzie zapisach zagrażających wolności Internetu" (por. Znamy treść interpelacji poselskiej w sprawie ACTA, ale...). Na sejmowej stronie można przeczytać, że odpowiedź, której udzielił minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdan Zdrojewski, wpłynęła do Sejmu 7 maja 2010 roku, a ogłoszono ją na sejmowym posiedzeniu nr 67, w dniu 20 maja. Ale treści tej odpowiedzi na sejmowej stronie nie ma. Dla przypomnienia - wcześniej ministerstwo odsunęło termin odpowiedzi na interpelację, być może ze względu na smoleńską katastrofę.

Jeśli ministerstwo chce uruchomić jakieś konsultacje, to należy wcześniej postulować, by opinia publiczna mogła poznać odpowiedź, której udzieliło ministerstwo na poselską interpelację, warto również postulować, by konsultacje takie były przeprowadzone w sposób uczciwy, tj. aby powiadomiono o ich rozpoczęciu wszystkich obywateli za pomocą strony internetowej i BIP-u, aby wszystkim dano taki sam czas na przygotowanie uwag, itp.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A jednak to nie plotka

VaGla's picture

Departament prawny MKiDN robi takie konsultacje (PDF). Tylko, że wybrał sobie sam konsultantów i robi to pod hasłem uzupełnienia TRIPS.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Czego dowiedzieliśmy się z papierów ACTA?

W ciągu ostatnich dwóch lat większość dyskusji o ACTA koncertowało się na dwóch kwestiach: (1) sensu wprowadzania represyjnych środków, z których największą famę uzyskało odcinanie od internetu, (2) przejrzystości procesu stanowienia nowego prawa.

Wycieki treści negocjowanego traktatu i oficjalne potwierdzenie tych przecieków poprzez ujawnienie skonsolidowanego dokumentu ujawniają jeszcze trzeci ważny wymiar ACTA. Potwierdzając, że przyszły traktat nie jest zwykłym porozumieniem handlowym, lecz światowym układem o egzekwowaniu najszerzej pojętych praw własności intelektualnej, ACTA stawia znak zapytania nad przyszłością WIPO (World Intellectual Property Organization). Dzieje się tak dlatego, bo dokument zawiera rozdział ustanawiający strukturę organizacyjną, której zakres działania w znacznym stopniu powtarza zadania obecnie wykonywane przez WIPO.

W kontekście wielokrotnego deklarowania przez negocjujące państwa, że sposób procedowania nad ACTA bezpośrednio wynika z niemożliwości prowadzenia takich negocjacji w ramach WIPO, pojawia się podejrzenie czy zamiarem nie jest zastąpienie WIPO przez ACTA w roli głównego źródła międzynarodowego prawa własności intelektualnej i koordynatora polityki w tej dziedzinie.

O takiej groźbie dla WIPO rok temu pisał Michael Geist http://www.ip-watch.org/weblog/2009/04/14/the-acta-threat-to-the-future-of-wipo/ twierdząc, że zakończone powodzeniem negocjacje ACTA podminowałyby zwiastun reformy WIPO w postaci uruchomienia Agendy Rozwojowej (Development Agenda), ponieważ dwaj najciężsi gracze w tej rozgrywce USA i Unia Europejska straciliby wszelkie zainteresowanie dla tej agendy. Z tekstu ACTA wynika, że zamiary idą znacznie dalej niż hamowanie procesu przekształcenia WIPO, mowa o utworzeniu nowej instytucji, która w licznych sprawach zastąpiłaby WIPO.

Nielegalność postępowania Komisji Europejskiej w sprawie ACTA

Wyciekł dokument będący opinia prawną na temat odmowy Komisji Europejskiej udostępniania Parlamentowi roboczej wersji porozumienia ACTA.
http://bit.ly/cFipkq

Główna konkluzja: Parlament Europejski ma być w pełni informowany, w razie kontynuowania uporczywej odmowy Parlament może uznać takie blokowanie informacji za nielegalne.

Można założyć, że analogiczna sytuacja istnieje między rządami a parlamentami państw członkowskich.

Przeciek ma związek ze zbliżaniem się kolejnej rundy negocjacji, która odbędzie się 7-11 czerwca w Szwajcarii.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>