Odpowiedzi Ministra Kleibera

Minister Nauki i Informatyzacji Michał Kleiber odpowiedział w Sejmie na pytania Posłów: Interoperacyjność jest obecnie jedną z najistotniejszych kwestii do rozwiązania.

Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów ma być regulowane w wydanym na podstawie tej ustawy rozporządzeniu. Zapisów dotyczących wolnego oprogramowania nie da się wpisać do ustawy, ze względu na zapisy ustawy o zamówieniach publicznych, na mocy której nie można preferować jednego, konkretnego rozwiązania.

Sprawne prowadzenie procesu informatyzacji państwa wymaga koordynowania prac przez jeden urząd: powiedział minister Kleiber odnosząc się do przywoływanych przez posłów prób powołania superministerstwa. Projektowane ministerstwo wychodzi na przeciw rzetelnej ocenie stanu aktualnego i potrzeb.

Co do zasady Minister uznał, że zgłoszone poprawki mniejszości dadzą się wprowadzić do ustawy w szybkim terminie. Co do zasady są one zgodne z intencjami rządu. Projekt został przesłany do komisji specjalnej w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek i przygotowania projektu ustawy do trzeciego czytania.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>