Interior znowu odłączony...

U.S. Interior Department znów został odłączony od Internetu na mocy postanowienia sądu. Agencja nadal nie sprostała wymaganiom nakładanym jej przez prawo, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych amerykańskich Indian, oraz generalnie: bezpieczeńśtwa informacji. W najnowszej historii agencji to już trzeci taki przypadek od 2001 roku.

Śledztwo wykazało, że za pomocą wadliwego systemy informatycznego w agencji ktoś mógłby łatwo zdefraudować pieniądze ze specjalnych kont, na których agencję zarządza opłatami za wykorzystanie energii i zasobów naturalnych należących do Indian.

Elouise Cobell z plemienia Czarnych Stóp twierdzi, że rząd dawno stracił kontrolę nad przepływem miliardów dolarów związanych z opłatami za eksploatację złóż ropy, gazu ziemnego i minerałów. Domaga się od sądu, by ten przekazał zarządzanie systemem kont specjalnemu syndykowi.

U nas takie wyłączenie systemów (co sprowadzało się do wyłączenia serwerów umożliwiających wcześniej kontak ze światem zewnętrznym) byłoby nie do pomyślenia. Sąd mówi, że system do obsługi podatków jest wadliwy i nie gwarantuje praw obywateli, ale system działa nadal...

Inna sprawa: ile z polskich urzędów skarbowych ma dostęp do Internetu? Hmm... Może warto brać przykład z amerykańskich Indian?

[Reuters]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>