rodzina i opieka

Interpelacja w sprawie programu Beniamin

Interpelacja nr 4057 do ministra edukacji narodowej w sprawie potrzeby modyfikacji programu Beniamin wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra

Pozycjonowanie i ochrona dzieci

W USA przyjęto ustawę, która reguluje stosowanie "meta danych" na witrynach internetowych, konkretnie zaś chodzi o takie nieuczciwe zachowania, które powodują, iż umieszczenie w treści strony określenia doprowadzą użytkownika do treści "obscenicznych". W ten sposób - pośrednio - nowa ustawa reguluje w USA pozycjonowanie witryn internetowych. To jednak jedynie część zakresu regulacyjnego, gdyż ustawa wprowadza również cały system przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dzieciom, w tym system rejestracji osób uznanych winnymi przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci.

Grodzenie Sieci pod hasłem obrony dzieci - globalna dyskusja o przyszłości

blokada matrixaW USA Kongres pracował nad ustawą the Deleting Online Predators Act (DOPA). Założenia są proste: jeśli ustawa zostanie przyjęta - wszystkie szkoły oraz biblioteki publiczne będą musiały zablokować dostęp do (bliżej nie określonych na razie) serwisów społecznościowych, oraz czatów (pogawędek online). 26 lipca ustawę przyjęła amerykańska Izba Reprezentantów, tamtejszy Senat ma się nią zajmować jeszcze w sierpniu. Na całym świecie trwa dyskusja nt. grodzenia sieci, kontroli nad sieciami społecznościowymi (a coraz częściej internet staje się właśnie aglomeratem różnych tego typu sieci). Wciąż podnosi się, że takie regulacje stanowią inwazję w podstawowe prawa i wolności człowieka, w szczególności pogwałcenie wolności słowa.

Prezes Centrum Dobrych Mediów ochroni małoletnich przed szkodliwymi treściami

megafon z oznaczeniem ANa stronie Sejmu pojawił się wreszcie poselski projekt ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania. Projekt ten - wedle dostępnych informacji - wpłynął do Sejmu 11 kwietnia 2006, następnie Biuro Legislacyjne dokonało analizy formalnej projektu, wniesiono autopoprawkę, a 21 lipca projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Niebawem zacznie działać Prezes Centrum Dobrych Mediów, jego zastępca oraz Rada Dobrych Mediów...

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Edukacji...

Przy okazji informacji o tym, że Ministerstwo Edukacji miało zamiar złożyć doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Inicjatywę Uczniowską skomentowałem, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może złożyć każdy... Dziś pojawiła się informacja, że powiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha zostało złożone w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście, a chodzi o program Beniamin i zarzucaną ministrowi cenzurę prewencyjną...

Czarna lista Beniamina

Niedawno odnotowałem podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Edukacji a Katolickim Centrum Kultury, na mocy której wszystkie osoby fizyczne, szkoły i inne jednostki organizacyjne systemu oświaty będą miały dostęp do programu Beniamin. Dziś znamy już czarną listę Beniamina. Blokowane są takie słowa jak "blog", "blox", ale również "homiki pl" (trochę się rozczarowałem, że pod tą domeną nie ma nic o sympatycznych futrzakach, ale uznałem, że to dziwne, iż blokuje się homiki).

Będzie nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Jak informowałem wcześniej - powstał pomysł, by filtrować w szkołach treści dostępne w internecie. Nie jest to pomysł zupełnie nowy, gdyż szkoły już od jakiegoś czasu stosują takie oprogramowanie jak (nomen omen) Cenzor czy Opiekun ucznia. Dziś znamy więcej szczegółów dotyczących pomysłów legislacyjnych.

Forum uczniów działało 5 dni

Nieformalne forum internetowe uczniów liceum w Czarnkowie działało jedynie 5 dni, gdyż dyrektor szkoły doprowadził do jego likwidacji. Uczniowie zaś zostali ukarani. Rodzice uczniów z liceum w Czarnkowie walczą z dyrektorem, gdyż ich zdaniem kara była zbyt surowa.

Wikipedia i kult zmarłej osoby

Nieco przerobione logo WikipediiNiemiecka Wikipedia została zobligowana do "zamknięcia" swoich zasobów po tym, jak niemiecki sąd wydał w tej sprawie nakaz. Stało się tak, gdyż rodzina nieżyjącego już "hackera" oraz "phreakera" postanowiła usunąć z zasobów Wikipedii nazwisko zmarłego w 1998 roku chłopaka. Przedstawicielom rodziny nie udało się doprowadzić do modyfikacji encyklopedycznej notatki, zatem zwrócili się w poszukiwaniu ochrony do sądu.

Ustawa, wyszukiwarka i ochrona dzieci

spór o logi wyszukiwarek i ustawę COPARząd USA: dajcie dane, Google: nie damy. Tak mniej więcej można zreferować konflikt pomiędzy najbardziej popularną obecnie wyszukiwarką, a amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości. Ten ostatni poprosił Google o dane na temat tego jak internauci poszukują informacji i co znajdują. Miały one posłużyć w toczącym się postępowaniu dotyczącym konstytucyjności ustawy COPA. Rząd broni konstytucyjności, ale takie organizacje jak EFF wskazują na to, że ustawa narusza szereg praw podstawowych...