Podejrzenie popełnienia przestępstwa za pośrednictwem strony Inicjatywy Uczniowskiej...

Ministerstwo Edukacji Narodowej złoży doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Inicjatywę Uczniowską. Powód? "Na stronach internetowych tej organizacji, która jeszcze niedawno manifestowała w bramie MEN, opublikowane są instruktaże jak popełniać przestępstwa, jak unikać odpowiedzialności i jak zachowywać się, kiedy osoba popełniająca przestępstwo zostanie złapana przez policję" - miał powiedzieć wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski.

O sprawie informują dziś wszystkie telewizje, dlatego też do materiału na stronie internetowej TVP odsyłam. Tam m.in wypowiedź rzecznika prasowego MSWiA, Tomasza Skłodowskiego:"Minister Ludwik Dorn polecił policji wszczęcie działań zmierzających do ich usunięcia. Policja została także zobowiązana do ustalenia okoliczności i osób odpowiedzialnych za umieszczenie instruktażu popełniania przestępstw na stronie IU".

Sctreenshot strony Inicjatywy Uczniowskiej

Jeśli strona ma zniknąć z Sieci, to zrobiłem profilaktycznie screenshot dla celów archiwalnych. Powyżej screenshot oficjalnej strony Inicjatywy Uczniowskiej. O IU pisze Wikipedia: "Inicjatywa Uczniowska – polska nieformalna grupa uczniów, złożona z młodzieży licealnej i gimnazjalnej. Założona w Warszawie na przełomie października i listopada 2005 r. w proteście przeciwko – mającym zdaniem członków grupy miejsce – klerykalizacji oświaty i ograniczaniu pluralizmu światopoglądowego w szkołach. Większa część członków Inicjatywy wyznaje poglądy anarchistyczne."

A chodzi o to, że ze stron IU prowadzą linki do biuletynu „Buntownik”. Przedstawiciel IU stwierdza: "„Buntownik” nie jest wydawnictwem redagowanym przez działaczy Inicjatywy i IU nie może ponosić odpowiedzialności za treści w nim głoszone"...

Nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że anarchizm (jak w haśle: "popieram anarchizm") i dążenie do "samostanowienia uczniów w ich własnym środowisku", czy też rozwijania samorządności uczniowskiej, nie idą ze sobą w parze.

W "Buntowniku", w artykule "Książka kucharska miejskiego partyzanta", czytamy m.in:

Bomby z farbą:
Ogólnie jest sporo sposobów na zrobienie takiej bomby, ale trzy podstawowe to:
- z żarówki: to najlepsza metoda, bo żarówka ma dość dużą pojemność, a i zawsze idzie skądś wykręcić (np. z klatki schodowej). Przykładamy do aluminiowego gwinta śrubokręt i po uderzeniu w niego czymś, przebijamy się do środka. Kręcąc śrubokrętem wydłubujemy ze środka wszystko co się da. Teraz już pozostaje tylko napełnić żarówkę farbą, np. przez lejek czy strzykawką, i obkleić szczelnie taśmą izolacyjną cały gwint, żeby farba się nie wylewała...

Chyba powinno być "gwintu"?

W materiale TVP:

Jak wyjaśnił [wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski], przestępstwa te to m.in. wybijanie szyb i rzucanie pojemników z farbą na budynki. Dodał, że w swoim doniesieniu MEN powołuje się na przepisy kodeksu karnego, mówiące, że nakłanianie do przestępstwa podlega karze tak samo, jak jego popełnienie.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nakłanianie czy instrukcja.

Powstaje pytanie, czy opisanie jak zrobić siekierę jest nakłanianiem do popełnienia zbrodni. Inaczej: Czy opisanie jak coś zrobić jest nakłanianiem i czy w takim razie powinniśmy pozamykać sporą ilość wydawców powieści sensacyjnych?
A w tle tego powstaje sobie spokojnie nacjonalista.org

Ja poczekam na ciąg dalszy

VaGla's picture

Cóż. Zastanawiam się jak zostanie zakwalifikowany czyn polegający na informowaniu jak zrobić bombę z farbą. To dość ważne. Ważne też co zrobi z takim ministerialnym zawiadomieniem prokuratura. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może złożyć każdy (a przynajmniej ma społeczny obowiązek dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu), pytanie, co się z nim dzieje dalej.

Kodeks Postępowania Karnego (wybór)

Art. 303. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną.

Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis Art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi.

Warto też rzucić okiem na tekst "Umorzenie postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia" opublikowany w Prokuratorze.

Ciekawy byłbym też jaką kwalifikację prawną przypisze się "wybijaniu szyb" i "rzucaniu pojemników z farbą na budynki".
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

MSWiA mówi również o wykroczeniach

VaGla's picture

Właśnie zauważyłem, że z datą 27 czerwca na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowano komunikat, w którym rzecznik prasowy MSWiA pisze również o wykroczeniach, nie tylko o przestępstwach (chociaż w kontekście instruktażu mówi się jedynie o przestępstwach):

W związku z publiczną publikacją na stronach internetowych Inicjatywy Uczniowskiej treści zachęcających do popełnienia przestępstw i wykroczeń minister spraw wewnętrznych i administracji Ludwik Dorn polecił Policji wszczęcie działań zmierzających do ich usunięcia.

Policja została także zobowiązana do ustalenia okoliczności i osób odpowiedzialnych za umieszczenie instruktażu popełniania przestępstw na stronie Inicjatywy Uczniowskiej.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>