Krótka relacja z dzisiejszego spotkania w KPRM (w środę spotkanie z Premierem)

Minister Michał Boni w czasie spotkania w Kancelarii Prezesa Rady MinistrówDziś odbył się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pewien "maraton spotkań". Jak wiadomo - w środę ma się odbyć spotkanie z Panem Premierem, w czasie którego zostanie podsumowana "robocza" dyskusja z udziałem ministra Michała Boniego. W ostatnim czasie - co poniedziałek - odbywały się spotkania, w czasie których omówiono takie kwestie, jak ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego, problemy związane z nowelizacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (w zakresie, który obejmuje audiowizualne usługi medialne na żądanie), stanowiska rządu w sprawie blokowania stron internetowych ze względu na ochronę dzieci, itp. Dziś odbyły się nawet trzy takie spotkania: jedno "walne", drugie poświęcone procedurze notice and takedown, trzecie poświęcone re-use.

Jeśli chodzi o poszczególne tematy, to wypada krótko przedstawić aktualny stan spraw.

MKiDN wraz z KRRiT i przy udziale zainteresowanych podmiotów (obie instytucje podkreślają, że chodzi o wąski krąg podmiotów, więc będą się starać precyzyjnie ten krąg opisać ustawowo, ale też zauważono, że język dyrektywy jest językiem literackim i trudno je często przełożyć na język ustawy) będzie teraz pracowało nad projektem dalszej implementacji, by we wrześniu mieć gotowy projekt ustawy. Dalsze losy tego projektu zależą od okoliczności. W przypadku sprzyjających okoliczności, jeśli w cyklu spotkań seminaryjnych da się zniwelować wszystkie wątpliwości i kontrowersje, projekt trafi do Sejmu.

W ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną wiele kwestii spornych udało się uzgodnić, ale pozostały jeszcze kontrowersje związane ze szczegółami procedury notice and takedown oraz kwestie odpowiedzialności za caching. Zobaczymy, jak się tu sytuacja rozwinie.

Chwile przed rozpoczęciem spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 16 maja 2011 r.

Chwile przed rozpoczęciem spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 16 maja 2011 r.

Dziś Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiało swoje poglądy dot. europejskiego procesu legislacyjnego, w którym proponuje się m.in. możliwość blokowania stron internetowych ze względu na ochronę dzieci (por. m.in. LIBE uważa, że blokowanie stron nie powinno być obowiązkowe, ale je dopuszcza...). Odniosłem wrażenie, że ministerstwo nie jest skłonne przychylić się do stanowiska krytycznie odnoszącego się do pomysłów blokowania. Czeka teraz na stanowisko Parlamentu Europejskiego (projekt dyrektywy jest w Parlamencie Europejskim i trafi znów w zakres zainteresowania rządu po głosowaniu w Parlamencie, wówczas rząd będzie się zastanawiał jak się odnieść do ew. poprawek Parlamentu).

Aby ustrzec się przed sytuacją, w której rząd będzie mógł powiedzieć, że sprawa już wyszła z jego pola zainteresowania i "jest już za późno" - zapytałem dziś o stanowisko rządu w kwestii Single Secure European Cyberspace (por. Europejska "Złota tarcza" proponowana przez Niewidzialną Rękę). Odniosłem wrażenie, że temat dla strony rządowej jest nowy (zatem może jeszcze nie jest za późno, by pytać rząd o stanowisko?). Obiecano zgromadzonym, że strona rządowa tematowi się przyjrzy i strona społeczna ma otrzymać jakąś informację zwrotną.

W kwestii re-use: w oparciu o Założenia do ustawy, które zostaną przyjęte przez rząd, do 10 czerwca, ma powstać projekt ustawy, by dać Parlamentowi czas na jego przyjęcie jeszcze w tej kadencji. W czasie dzisiejszego spotkania wiele padło argumentów za uwzględnieniem "nowego" (chociaż stale prezentowanego przez stronę społeczną przez ostatnie ponad dwa lata) podejścia do warunków udostępniania informacji (odwrócenie proponowanych dziś w założeniach zasad na korzyść bezwarunkowej zasady udostępniania informacji, a dopuszczenie formułowania warunków tylko w szczególnych sytuacjach, ze względu na prawa wyłączne, jak np. prawo autorskie, prawa do baz danych, czy tajemnice prawnie chronione i tylko w sytuacji, w której dotyczy to informacji publicznej rzeczywiście objętych takimi monopolami informacyjnymi).

W tym obszarze można zacytować fragment podsumowania, które po dzisiejszym spotkaniu przygotowali Józef Halbersztadt, Marcin Cieślak i Jarosław Lipszyc:

W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w toku debat odbywających się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podstawową kwestią okazało się problem możliwości nieintencjonalnego wprowadzenia nowego prawa własności, które funkcjonowałoby równolegle do istniejących praw wyłącznych – ustawy o prawie autorskim i ustawy o ochronie baz danych. Dlatego wspólnym postulatem organizacji społecznych jest uznanie, iż bezwarunkowe wykorzystanie informacji publicznej jest na podstawie ustawy zasadą , a wyjątki od tej zasady wymagają uzasadnienia opartego o katalog przypadków zawartych w ustawie. Zdaniem organizacji społecznych obecnie istniejące uregulowania prawne (takie, jak zasada niepodlegania materiałów urzędowych prawu autorskiemu) stanowią właściwą podstawę budowy systemu udostępniania do powtórnego wykorzystania informacji publicznej.
(...)

No właśnie. Sporo dziś o tym dyskutowaliśmy. Już wiadomo, że Założenia do ustawy o dostępie do informacji publicznej będą już jutro przedmiotem prac Rady Ministrów.

To tak pokrótce. Tematów było dziś więcej, m.in. problematyka elektronicznych konsultacji oraz możliwość udziału przedstawicieli strony społecznej w pracach Zespołu Polska Cyfrowa... Retencja danych telekomunikacyjnych ma zostać omówiona w kolejny poniedziałek, już po środowym spotkaniu z Panem Premierem.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>