konkurencja

Wyrok w sprawie friko.pl

9 stycznia 2006 roku Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT wydał wyrok w sprawie domeny friko.pl. Powodem w sprawie była firma Onet.pl S.A., pozwanym Jarosław Krawczyk, Ósemka Internet Media z Olsztyna. Sąd oddalił powództwo i oddalił wniosek powoda o przyznanie kosztów postępowania...

Ktoś powinien zjeść tę żabę

We wrześniu informowałem o zamieszaniu związanym z reklamami Crazy Frog i kłopotami firmy Jamba! GmbH. Szalona Żaba nadal stwarza problemy - teraz po zwrot poniesionych kosztów zwracają się klienci, którzy zostali wprowadzeni w błąd i których obciążono opłatami za usługi, których nie zamówili. Decyzje w tej sprawie wydał brytyjski, niezależny regulator usług o podwyższonej opłacie.

Microsoft, dostęp do informacji i stanowczość Komisji

W marcu 2004 roku Komisja Europejska nałożyła na Microsoft obowiązek dzielenia się pewnymi informacjami z konkurencją (chodziło o dostęp do dokumentacji, która pozwoli konkurentom opracowanie produktów kompatybilnych z systemem Windows). Microsoft przesłał dokumentację. Komisja uznała, że nadesłane materiały są niekompletne i nieadekwatne...

Rada Telekomunikacji o strategii ministerstwa

Swoje Stanowisko wobec Strategii Regulacyjnej 2006-2007 Ministra Transportu i Budownictwa przedstawiła również Rada Telekomunikacji:

URTiP krytycznie o strategii ministerstwa

W dniu 16 grudnia Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał Stanowisko do Strategii regulacyjnej 2006-2007 Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Krytyczne stanowisko.

UOKiK będzie przewodniczył ICPEN

UOKiK przewodzi ICPENOd 2006 roku Urząd Ochorny Konkurencji i Konsumentów będzie przewodniczył pracom Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN). Oznacza to większe zaangażowanie w inicjatywy Sieci zmierzające do zapewnienia konsumentom bezpiecznego uczestnictwa w obrocie gospodarczym – w tym dokonywanym drogą elektroniczną.

Projekt strategii regulacyjnej

Ministerstwo Transportu i Budownictwa (MTiB) zmierza do uwolnienia rynku telekomunikacyjnego. Dziś nie odbyła się konferencja prasowa w czasie której planowano zaprezentować rządową "Strategię regulacyjną na lata 2006-07", jednak mamy komentarze prasowe, no i projekt Strategii.

USA: pozwy w sprawie rootkita Sony

W Los Angeles (California) złożono pozew zbiorowy (class action lawsuit) przeciwko Sony. Chodzi o narażenie na szkody użytkowników wypuszczonej na tamtejszy rynek serii płyt CD, które przy okazji instalowały w systemach użytkowników niebezpieczny dla nich mechanizm DRM (w mniemaniu firmy mający chronić jej prawa własności intelektualnej, w rzeczywistości stanowiący dziurę bezpieczeństwa)... Zarzuca się również firmie stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

Komunikacja elektroniczna: ograniczyć Radę, stworzyć nowy urząd?

Co dalej z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji? Na podstawie art. 213 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar zreformować nieco obraz mediów w Polsce.

UOKiK a neostrada

UOKiK wszczął postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przeciwko TPSA... Zdaniem UOKiK: Telekomunikacja Polska mogła naruszyć prawo żądając od abonentów opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu - Neostrada.