UOKiK a neostrada

UOKiK wszczął postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przeciwko TPSA... Zdaniem UOKiK: Telekomunikacja Polska mogła naruszyć prawo żądając od abonentów opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu - Neostrada.

Wedle komunikatu opublikowanego na stronie UOKiK: "Postępowanie UOKiK dotyczy abonentów, którzy zawarli z Telekomunikacją Polską umowy na czas określony. TP SA żąda od nich bowiem kar umownych w sytuacji, gdy nie godząc się na podwyżkę abonamentu, chcą przed terminem rozwiązać kontrakt".

I dalej:

"W opinii Prezesa UOKiK powyższe działania spółki są niezgodne z prawem telekomunikacyjnym. W świetle jego przepisów, jedynie w wypadku udzielenia abonentowi rabatu operator ma prawo żądać od konsumenta dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy. Opłata ta nie może jednak przekraczać wysokości przyznanej zniżki. Tymczasem – jak ustalił Urząd – możliwe jest zawarcie umowy o świadczenie usługi Neostrada na czas określony bez korzystania z jakichkolwiek promocji. Taka standardowa umowa nie jest związana z żadną ulgą przyznaną konsumentowi".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>