Ktoś powinien zjeść tę żabę

We wrześniu informowałem o zamieszaniu związanym z reklamami Crazy Frog i kłopotami firmy Jamba! GmbH. Szalona Żaba nadal stwarza problemy - teraz po zwrot poniesionych kosztów zwracają się klienci, którzy zostali wprowadzeni w błąd i których obciążono opłatami za usługi, których nie zamówili. Decyzje w tej sprawie wydał brytyjski, niezależny regulator usług o podwyższonej opłacie.

Tym razem chodzi o firmę MBlox i decyzję wydaną w sprawie tej firmy przez Icstis (brytyjskiego regulatora ds. usług telekomunikacyjnych o podwyższonej wartości - the premium rate services regulator; Icstis to skrót od the Independent Committee for the Supervision of Standards of Telephone Information Services).

Decyzja (PDF) zobowiązuje firmę MBlox, dostawcę usług o podwyższonej opłacie, do zwrotu 338 osobom wydatków na usługi, których nie chciały zamawiać (zostały automatycznie zasubskrybowane do płatnego serwisu). Osoby te wcześniej złożyły regulatorowi formalne skargi związane z wysokością ich rachunków telefonicznych. Inne osoby, które będą zgłaszały się z uzasadnionymi roszczeniami mogą również liczyć na zwrot niesłusznie naliczonych opłat. Icstis wcześniej uznał, że reklama telefonicznych dzwonków wymyślonych przez firmę Jamba!, była reklamą wprowadzającą w błąd, nie w pełni informowała o zamawianych usługach i o naliczanych w związku z nimi opłatami.

We wcześniejszym przesłuchaniu, które miało miejsce 7 listopada, wzięli udział reprezentanci prawni zarówno firmy MBlox Limited jak i firmy Jamba! GmbH.

Decyzja jest interesująca (chociaż to 28 stron wypełnionych prawniczym, telekomunikacyjnym żargonem) m.in. dlatego, że skład orzekający (panel) musiał rozprawić się z zależnościami pomiędzy różnymi podmiotami oferującymi usługi PRS (premium rate services): kto jest operatorem telekomunikacyjnym, kto jest dostawcą usługi, a kto jest dostawcą treści wykorzystywanych w tych usługach. To dość skomplikowane relacje. Icstis musiał przeanalizować umowy pomiędzy dostawcą usług (service provider - w tym przypadku MBlox) a dostawcą treści (information provider - w tym przypadku Jamba). Z racji postanowień umownych oraz zapisów specjalnego kodeksu dobrych praktyk, których strzeże Icstis - nie można było ukarać dostawcy treści, a odpowiedzialność za wprowadzające w błąd reklamy spadły na dostawcę usług.

W przywołanej wyżej decyzji z 20 grudnia firma MBlox Limited została ukarana grzywną w wysokości £40,000.

O sprawie pisze również BBC, dostępna jest również notatka prasowa Icstis (PDF). Przeczytaj również felieton: Jak na razie: wyższa stawka ryzyka. Więcej informacji o premium rate services w specjalnym dziale niniejszego serwisu.

Na podstawie polskiej ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 64):

1. Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej obejmującej usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, zwanej "usługą o podwyższonej opłacie", jest obowiązany podawać wraz z numerem tej usługi podawanym do publicznej wiadomości cenę za jednostkę rozliczeniową połączenia ze wskazaniem ceny netto i brutto.

2. Dostawca usługi o podwyższonej opłacie, powinien zapewnić, aby użytkownik końcowy w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej był każdorazowo informowany, przed rozpoczęciem naliczania opłat, o cenie jednostki rozliczeniowej połączenia do numeru danej usługi.
3. Świadczenie usługi o podwyższonej opłacie odbywa się na podstawie umowy zawartej w sposób określony w art. 56 ust. 5.

Warto również sięgnąć do art. 65 ustawy:

1. Dostawca usługi o podwyższonej opłacie przekazuje Prezesowi URTiP informacje o swojej nazwie, adresie, siedzibie, rodzaju i zakresie świadczonej usługi o podwyższonej opłacie oraz numerze lub numerach wykorzystywanych do świadczenia tej usługi, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia tej usługi.

2. Prezes URTiP prowadzi jawny rejestr numerów wykorzystywanych przez dostawców usług o podwyższonej opłacie zawierający informacje, o których mowa w ust. 1.

3. Prezes URTiP zamieszcza rejestr, o którym mowa w ust. 2, na stronach internetowych URTiP.

Za chwilę URTiP przestanie istnieć, zaś jego kompetencje przejmie Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Koniec z zaba

Tomasz Rychlicki's picture

http://www.metacafe.com/watch/29358/the_end_of_crazy_frog/

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>