Rada Telekomunikacji o strategii ministerstwa

Swoje Stanowisko wobec Strategii Regulacyjnej 2006-2007 Ministra Transportu i Budownictwa przedstawiła również Rada Telekomunikacji:

Rada popiera inicjatywę dyskusji nad przyspieszeniem rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

Dobór szczegółowej Strategii regulacyjnej powinien uwzględniać ustawowe kompetencje organu regulacyjnego w sektorze telekomunikacyjnym.

Doceniając wartość Strategii Rada zwraca uwagę, że jest ona ograniczona do konkurencji usługowej i nie zawiera propozycji działań promujących rozwój rynku i budowę infrastruktury.

Rada proponuje uzupełnienie Strategii o ważne zagadnienia dotyczące wsparcia dla operatorów alternatywnych w zakresie dostępu szerokopasmowego, operatorów wykorzystujących dostęp bezprzewodowy i wpływ nowych technologii na rozwój rynku.

Rada wyraża przekonanie, że stabilizacja personalna organu regulacyjnego jest istotną wartością na dojrzałym rynku telekomunikacyjnym.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>