konkurencja

Media Player i UE

IDG: "Unia Europejska nie zawiesi sankcji wobec Microsoftu do czasu rozpatrzenia złożonej przez firmy apelacji - tak orzekł w środę rano sąd pierwszej instancji. Koncern będzie musiał więc wprowadzić do sprzedaży system Windows w wersji pozbawionej odtwarzacza plików multimedialnych".

Chcą wspierać innowacyjność

Rzeczpospolita: "Zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój jej innowacyjności ma służyć ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej. Jej projekt rozpatrzył wczoraj Sejm w pierwszym czytaniu".

O edytor tekstu i pozycje

Firma Novell postanowiła rozpocząć kroki prawne przeciwko firmie Microsoft. W tym przypadku chodzi o roszczenia wynikające z prawa uczciwej konkurencji.

Echa Raportu UOKiK

Gazeta Wyborcza: "Ubiegłotygodniowy raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o handlu internetowym to "kłoda pod nogi, rzucona uczciwym, pracującym od lat na swoją pozycję sklepom internetowym" - oceniają szefowie Merlin.pl"

Nieneutralny SIMIK

SIMIK to System Informatyczny Monitoringu I Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, którego zadaniem jest "wspomaganie procesu absorpcji funduszy UE".

Monopol płatnika

Gazeta Wyborcza: "Dzięki przygotowywanej ustawie o informatyzacji firmy nie będą musiały rozliczać się z ZUS za pośrednictwem tylko jednego programu - twierdzi Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Ale nie nastąpi to wcześniej niż za dwa lata".

UOKiK z naciskiem na telekomunikację

Jak podaje IDG powołując się na PAP: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że zamierza coraz efektywniej chronić konkurencję w całej gospodarce, a szczególny nacisk zostanie położony m.in. na sektor telekomunikacyjny oraz internetowy. Na stronach UOKiK nie ma niestety żadnego komunikatu w tej sprawie...

Znów Komisja Europejska i Microsoft

Komisja Europejska postanowiła wszcząć postępowanie przeciw firmom Microsoft oraz Time Warner, które to firmy chcą wspólnie przejąć amerykańską firmę zajmującą się zabezpieczeniami antypirackimi ContentGuard. Komisja obawia się, że transakcja ta może sprzyjać dominacji Microsoftu na rynku Digital Right Management (DRM).

Za dużo meta danych

Umieszczanie w treści serwisu internetowego (w kodzie HTML) kilkuset meta-znaczników, które pozostają bez związku z zawartością merytoryczną serwisu, a jednocześnie wpływają na wyniki wyszkiwania w Internecie stanowi delikt nieuczciwej konkurencji na podstawie § 1 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), będącej implementacją m.in. dyrektywy europejskiej 97/55/EG.