konkurencja

Nieuczciwe praktyki w internecie

Komisja Europejska zaproponowała nową dyrektywę dotyczącą nieuczciwych praktyk w relacji przedsiębiorca - konsument, mających miejsce w internecie (Proposal for a Directive of the European Parliament and of The Council concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (PDF)).

Uwaga na podawaną cenę

Co się stanie jak podamy na aukcji internetowej złą datę? Np przykład podamy cenę 7.99 zamiast 799 funtów? Na stronach brytyjskiego oddziału Amazona ogłoszono ofertę, której przedmiotem miał być iPaq Pocket PC za 7.32 funty. Normalna cena urządzenia powinna wynosić około 300 funtów. Wiele osób wyraziło chęć zakupu po ogłoszonej cenie, zanim spostrzeżono pomyłkę i zamieniono cenę w serwisie.

Meta nieuczciwa konkurencja

Wyższy Regionalny Sąd w Duesseldorfie (zachodnie Niemcy) wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że używanie meta tagów niezwiązanych z treścią serwisu internetowego można traktować jako czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie przepisów niemieckiej ustawy.

Internet jak video

Przemysł muzyczny toczy zacięty bój o media elektroniczne, a ściślej o przestrzeganie prawa autorskiego w wszelkiego rodzaju sieciach p2p. We wszystkich sprawach (wcześniej Napster Inc. oraz Aimster, przemianowany na Madster, a teraz Morpheus, KaZaa i Grokster) strony powołują się na sprawę, którą rozpatrywał amerykański Sąd Najwyższy przed 18 laty.

Będzie Lindows?

Microsoft przegrał sprawę przeciwko Lindows, co spowoduje, iż mała spółka będzie mogła oferować do sprzedaży system operacyjny oparty na linuksie, pod którym możliwe będzie uruchamianie aplikacji dedykowanych MS Windows.

MS FrontPage 2002 a wolność słowa

Licencja na oprogramowanie [EMULA - End-User License Agreement; umowa licencyjna dla końcowego użytkownika] do tworzenia stron internetowych FrontPage 2002 firmy Microsoft zawiera klauzulę, zgodnie z którą nie można używać tego oprogramowania do tworzenia stron internetowych obniżających reputację firmy Microsoft, MSN, MSNBC, Expedia, lub ich produktów i serwisów. Klauzula mówi również o niemożności używania produktu do tworzenia stron naruszających prawo stanowe i międzynarodowe, naruszających prawo własności intelektualnych osób trzecich, nawołujących do waśni na tle rasowym czy do tworzenia stron pornograficznych...

Cisza przedwyborcza również w Sieci

W najbliższą niedziele odbędą się wybory przedstawicieli do Parlamentu i do Senatu RP - należy pamiętać, iż cisza przedwyborcza obowiązuje również w Sieci.

Gadatek a prawo

Telekomunikacja Polska SA uniemożliwia części swoich abonentów korzystanie z urządzenia Gadatek firmy Tele2 Polska. Firma Tele2 Polska zamierza interweniować w tej sprawie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także dochodzić swoich praw i udzielać pomocy klientom.

Domeny w Polsce - nieuczciwa konkurencja?

Obok 'handlu' domenami, w Polsce pojawił się inny nieuczciwy proceder. Niektórzy dostawcy Internetu, czyli firmy ISP (Internet Service Provider), przywłaszczają sobie prawa do domen klientów, utrzymywanych na swoich serwerach. Klienci zapowiadają na grupach dyskusyjnych skierowanie spraw do sądu. Jedna z firm ISP również zapowiedziała, że wkroczy na drogę sądową broniąc swego dobrego imienia.