Uwolnienie pętli lokalnej...

W serwisie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dostępne jest sprawozdanie z rozprawy administracyjnej w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty w dniu 19.11.2004 w sprawie oferty dotyczącej dostępu do pętli lokalnej (RUO).

"...W początkowej fazie rozprawy przedstawiciele TP zażądali od Przewodniczącej ze strony URTIPu wyjaśnienia, jakiej sprawy dotyczy wszczęte postępowanie. Zdaniem Przedstawicieli TP, istnieje obawa, iż rozprawa na którą zostali zaproszeni dotyczy postępowania wszczętego w tej sprawie przez TP, poprzez złożenie wniosku o zatwierdzenie RUO, który TP złozyła w sierpniu b.r., a URTIP odrzucił decyzją z dnia 1.09.2004 r.

Przedstawiciele URTIP argumentowali, iż rozprawa ta dotyczy postępowania w sprawie RUO wszczętego przez Urząd w dniu 2.09.2004 r., a nie postępowania wszczętego przez TP, ani innych postępowań w tej sprawie..."

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>