Wynik konkursu na glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej

Dwa tygodnie temu zakończył się konkurs na glosę do orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej. Były dwie kategorie: w pierwszej mogli startować studenci, druga została nazwana kategorią "open". Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Glosy laureatów i wyróżnionych osób zostaną opublikowane w specjalnej konkursowej publikacji.

Miałem przyjemność wraz z dr. Markiem Domagałą (starszym radcą orzecznictwa w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego), mec. Mirosławem Wróblewskim (dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej) oceniać nadesłane glosy w kategorii "open". Laureatów w pierwszej kategorii wybierała komisja w składzie dr Michał Bernaczyk, dr hab. prof. US Aleksandra Monarcha-Matlak i Anna Streżyńska. Nie znaliśmy personaliów autorów (organizatorzy przekazali nam prace opatrzone jedynie numerami, których w żaden sposób nie mogliśmy powiązać z tożsamością). Oceniając glosy mieliśmy kierować się dokonanym przez autorów wyborem orzeczenia pod kątem jego wpływu na funkcjonowanie prawa do informacji publicznej lub na pojmowanie prawa do informacji publicznej, merytoryczną wartością argumentacji, twórczą interpretacją autora oraz samodzielnym formułowaniem przez niego wniosków.

Laureatami w pierwszej kategorii konkursowej (kategoria studentów) zostali:
1 miejsce – Magdalena Nabielec
2 miejsce – Grzegorz Kukowka
3 miejsce – Dominika Wocław

Wyróżnionymi w pierwszej kategorii zostali:
Sebastian Płachecki
Dennis Warcholak

Laureatami w drugiej kategorii konkursowej (kategoria otwarta) zostali:
1 miejsce – Grzegorz Klarkowski
2 miejsce – Artur Pytel
3 miejsce – Marcin Pieńczykowski

Wyróżnionym w drugiej kategorii został:
Andrzej Paterek von Sperling

Nagrodzonym w obu kategoriach gratuluję. A więcej na temat wyników konkursu można przeczytać na stronie SOWP: Ogłaszamy wyniki konkursu na glosę.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>