Rozmawiam z dr. Adamem Bodnarem, kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich

Waglowski i BodnarRzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Są też inne organy stojące na straży, jak np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która "stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji", ale RPO jest szczególnym organem. Zgodnie z art. 80 Konstytucji RP każdy może do niego wystąpić z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Niebawem kończy się kadencja prof. Ireny Lipowicz. Podobnie, jak wcześniejszych Rzeczników, starałem się Ją wspierać w działaniach związanych z ochroną praw i wolności związanych ze sferą obiegu informacji. Rzecznik wszak działa w moim, obywatelskim interesie. Warto go wspierać. Tymczasem Sejm i Senat dokonają niebawem wyboru nowego Rzecznika. Jest dwoje kandydatów: Zofia Romaszewska i Adam Bodnar. Spotkałem się z Adamem Bodnarem i nagraliśmy naszą rozmowę. Zapraszam do zapoznania się z nią.

Nazwisko dr Adama Bodnara wielokrotnie pojawiało się w tym serwisie. Jego podpis, obok mojego, można znaleźć pod Listem dziesięciu organizacji, który w 2010 roku został przekazany Premierowi w związku z ówczesnymi rządowymi pracami nad Rejestrem Stron i Usług Niedozwolonych. Wraz z Adamem Bodnarem zasiadałem w Radzie Programowej Fundacji Panoptykon, wielokrotnie współpracowaliśmy w takiej czy innej sprawie, bo dr Adam Bodnar jest obecnie wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Postanowił zgłosić swoją kandydaturę na Rzecznika Praw Obywatelskich, chociaż obywatel właściwie nie ma takiej możliwości. Ogłosił zatem chęć ubiegania się o ten urząd, a jego kandydaturę poparło wiele organizacji pozarządowych. Następnie został formalnie zgłoszony zarówno przez klub Platformy Obywatelskiej, jak również Sojusz Lewicy Demokratycznej. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło p. Romaszewską.

W zeszłym tygodniu INPRIS wraz z Polską Sekcją Międzynarodowej Komisji Prawników zorganizowały przesłuchanie obywatelskie dr Bodnara w ramach OMX: Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Publiczne. Dlaczego tylko z jednym kandydatem, skoro zgłoszono dwoje? Pani Zofia Romaszewska nie wyraziła zainteresowania wzięciem udziału w takim obywatelskim przesłuchaniu. Natomiast ja przyszedłem posłuchać, bo uważam, że taka inicjatywa organizacji pozarządowych jest cenna i potrzebna (por. Monitoring kandydatów na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). O kandydaturze dr Adama Bodnara więcej znaleźć można na zstronie naszrzecznik.pl. W takich monitoringach uczestniczyła wcześniej też Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ale przy tym monitoringu, z racji kandydowania wiceprezesa tej organizacji, Fundacja "wyłączyła się" z monitoringu by uniknąć zarzutów związanych z ewentualnym konfliktem interesów.

Ponieważ RPO działać ma w moim, obywatelskim interesie, postanowiłem dodatkowo przepytać dr. Bodnara. Spotkaliśmy się w sobotę na Uniwersytecie Warszawskim. Było gorąco, żar lał się z nieba, ja eksperymentowałem z nagraniem na dwie kamery, w pewnym momencie na Krakowskim Przedmieściu zaczęła grać jakaś orkiestra dęta. A myśmy rozmawiali o społeczeństwie "informacyjnym", o dostępie do informacji publicznej, o mediach, o sposobie, w jaki Rzecznik Praw Obywatelskich działa, o infrastrukturze informacyjnej Biura RPO, o tym, czy Adam Bodnar jest zwolennikiem publikowania w BIP wykazów umów cywilnoprawnych zawieranych z urzędami wspierającymi organy władzy publicznej, o wyzwaniach i potrzebach. W ten sposób przeprowadziłem swój własny monitoring obywatelski kandydata na Rzecznika. Jak mi poszło?

Waglowski, Bodnar i trąby - rozmowa z kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich - na obejrzenie należy przeznaczyć 50 minut.

7 lipca 2015 roku ma się odbyć posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Komisja zaopiniuje wówczas wnioski w sprawie powołania na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Następnie Sejm dokona wyboru, a następnie swoje stanowisko przedstawi Senat. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat.

Współpracowałem z Adamem Bodnarem wielokrotnie. A i w swoim czasie przyjął przygotowaną przeze mnie pieczęć. Chętnie będę z Nim współpracował dalej. Niezależnie od tego, kogo politycy w Parlamencie zdecydują się powołać na funkcję RPO. I niezależnie od tego, kogo powołają - będę wspierał nowego Rzecznika tak, jak wspierałem poprzednich. Bo to rzecznik moich, obywatelskich praw.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>