felietony

Co też oni robią w pracy?

Pracownik ma prawo do prywatności, a pracodawca nie może go kontrolować ze względu na fundamentalne prawa człowieka. Pracodawca może jednak stworzyć pracownikowi takie warunki pracy, by ten nie miał okazji naruszać jego zaufania...

Marketingowe podejście do zawodu

Obserwując współczesny Internet należy stwierdzić, że pomaga on prawnikom lepiej świadczyć pomoc prawną na rzecz swych klientów. Pomaga również klientom w wyborze odpowiedniego prawnika...

Informatyka prawnicza czy informatyczna?

Tak jak obowiązkowa matematyka zdawana na maturze, podstawy Informatyki przyswojone na studiach humanistycznych są niezbędnym warunkiem rozumienia procesów społecznych zachodzących w zmieniającym się społeczeństwie...

Proszę wstać! Sąd idzie!

Oczyma wyobraźni widzę sąd, w którym istnieje możliwość prowadzenia sprawy za pośrednictwem Internetu. Być może uwolniłoby to zainteresowane strony od konieczności pojawiania się w jego dostojnym gmachu...

Patenty na logikę

Prawo europejskie powinno wprowadzić jednolite zasady ochrony konkurencji, zapewnić poszanowanie prawa autorskiego oraz dać jasne ramy działania takich instytucji jak Europejski Urząd Patentowy, ale nie wprowadzać tylnymi drzwiami monopolu na dostęp do informacji

Byk i niedźwiedź w internecie

To, że w Polsce nie było jeszcze spektakularnych procesów związanych z manipulowaniem informacjami giełdowymi nie oznacza, że regulatorzy tego rynku nie są czujni...

Walka z plagiatami

Ocena zjawiska plagiatów zmienia się diametralnie gdy okazuje się, że ktoś inny ukradł naszą grafikę, artykuł czy skrypt. Sprawiedliwość w rękach agentów? Może i jest to rozwiązanie. Chociaż wydaje mi się, że sąd jest właściwszym miejscem na dochodzenie roszczeń autorów...

Normatywna promocja konkurencji

W naszej rzeczywistości: wszystko, co powoduje, że produkt się sprzedaje a interes się kręci jest warte zachodu, a zwłaszcza normatywny, poparty autorytetem państwowym, zapis w akcie wykonawczym...

Czy jest o co kruszyć kopie?

To jest kopia lokalna strony zapisana na dyski Wirtualnej Polski podczas procesu gromadzenia danych przez crawlera WP. Strona od tego czasu mogła ulec zmianie. Kliknij tutaj aby obejrzeć aktualną wersję strony...

Warto wiedzieć co w trawie piszczy

Postulat powszechnej znajomości prawa wymaga przynajmniej, by prawodawca wyraźnie formułował obowiązki nakładane aktami normatywnymi na przeróżne podmioty. Tylko kto zapewni, że prawodawca sam zna problematykę, którą reguluje?...