felietony

Nie trać nadziei i daj... szansę

W Internecie znane są przypadki prób wyłudzenia okupu w związku ze skutecznie przeprowadzonymi atakami na systemy informatyczne różnych instytucji. W takich przypadkach należy skontaktować się z przełożonym i administratorem sieci. Oni skontaktują się prawdopodobnie z policją...

Wirtualny terror

Po samobójczym ataku wykorzystującym wypełnione pasażerami cywilne samoloty pasażerskie nie ma już dla terrorystów żadnych świętości. Wyraźniej dostrzeżono, że działania terrorystyczne koncentrować się mogą również na infrastrukturze informatycznej państwa...

Prawdziwa krytyka cnoty się nie boi

Wydawać by się mogło, że Internet jest idealnym medium, w którym konkurować mogą ze sobą różne poglądy polityczne. Należy rozróżnić pewne rzeczy. Czym innym jest ograniczanie wolności słowa, czym innym znieważenie Narodu, lub jego symboli. Czy potrafisz sobie wyobrazić totalitarny Internet?..

Sieć użytkowników i administratorów

Do Usenetu wysyła się obecnie około miliona postów dziennie. Każdy może tam publikować artykuły i każdy może je czytać. Kogo ścigać za rozpowszechnianie w Usenecie treści niezgodnych z prawem?...

Zarzucają sieci w Sieci

Uwaga na listy elektroniczne, zwłaszcza na te z różnymi grafikami i innymi fajerwerkami. Szczególnie podejrzane są listy, które przekonują do odwiedzenia jakiejś strony by zaktualizować swoje poufne dane. Wówczas powinna zadziałać porcja zdrowej paranoi...

Jak na razie: wyższa stawka ryzyka

Oferowanie audioteksu jest coraz bardziej popularne - może być wygodnym sposobem na pobieranie opłat za różne usługi telekomunikacyjne (w tym świadczone przez Internet). Niemało problemów przysparza wzajemne przenikanie się platform telekomunikacyjnych: teraz nawet lodówka może być podłączona do Internetu

Wizja przyszłości

Coraz bardziej widoczny stanie się konflikt pomiędzy chronioną przez większość systemów prawnych prywatnością jednostek w Sieci a prawem innych do swobodnego rozpowszechniania i pozyskiwania informacji

Sto i jeden serwisów administracji publicznej

Stawiam tezę, że sprawdzenie poprawności kodu wykorzystanego języka opisu dokumentu powinno być pierwszym etapem odbioru zleconej pracy polegającej na opracowaniu dla organu administracji publicznej serwisu internetowego...

Informacyjna resocjalizacja

Więźniowie mają swoje prawa. Współczesne systemy prawne uznają, że nie można nikogo karać dwa razy za to samo przestępstwo. Prawa człowieka to delikatna materia rozważań. Być może istnieją jednak pewne granice, których przekraczać nie wolno...

Cisza! Internet nie śpi

Z niepokojem oczekuję pierwszego orzeczenia sądu, wydanego w uproszczonym trybie przedwyborczym, które będzie przewidywało konfiskatę materiałów opublikowanych w Sieci. Moje wątpliwości dotyczą również możliwości zasądzenia stosownych kwot na cele charytatywne, nakazania sprostowania czy przeproszenia pomówionego...