felietony

Powszechna znajomość prawa

Uznaje się, że należycie ogłoszone akty normatywne są powszechnie znane. Budujemy społeczeństwo informacyjne, w którym dostęp do treści prawa w formie elektronicznej powinno zagwarantować państwo. Dzięki elektronicznemu podpisowi elektroniczny dokument mógłby mieć charakter promulgacyjny...

Aby spać mógł ktoś

Na Dzikim Zachodzie obok saloonu i banku pojawili się również szeryfowie, którzy dbali o bezpieczeństwo społeczności. W społeczeństwie informacyjnym cienka jest granica między ochroną jednostek a inwazją w ich prywatność. Są też problemy ze sprzętem, internetowym doświadczeniem i niejasnym prawem...

...bo nauka to potęgi klucz

Jasne, że przecieki się zdarzają; coraz częściej zdarza się, iż uczeń przedstawia jako swoją pracę napisaną niesamodzielnie. Kwitnie również internetowy handel a temat przyszłego egzaminu, praca magisterska czy dyplom wyższej uczelni to - jak się wydaje - wciąż chodliwy towar...

Globalny wyścig zbrojeń

Państwo stara się kontrolować obrót bronią, gdyż realizuje w ten sposób swoja misję w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Realizacja tej misji jest jednak coraz trudniejsza, gdyż Internet przekracza granice państw

Leki z wirtualnej apteki

Ze zdrowiem nie ma żartów. To na tyle poważna sprawa, że na całym świecie odpowiednie organy szczególnie przyglądają się sprzedaży i reklamie leków w Internecie. Niektóre leki wymagają recepty, tylko jak postawić pieczątkę na elektronicznej recepcie?...

Płaskie, relacyjne, chronione

Granice wyłącznego prawa sui generis do bazy danych, granice dozwolonego użytku danych zgromadzonych w bazach oraz samych baz, wyklarują się pewnie w przyszłej praktyce sądowej. Na razie pozostaje nam obserwować toczące się spory...

Niebieski dymek regulacji

Produkcja, reklama i sprzedaż papierosów są wielce kontrowersyjne. Serwisy społeczeństwa informacyjnego są atrakcyjnym medium dla młodych konsumentów. Analizując problematykę prawnej reglamentacji marketingu wyrobów tytoniowych w Internecie nie można zapomnieć o amerykańskich Indianach...

Intelektualna... własność?

W społeczeństwie informacyjnym informacja, algorytm, idea - ma wartość ekonomiczną. Trudno się dziwić, że podmioty posiadające kapitał tak chętnie lobbują za rozszerzeniem regulacji dających czasowy monopol na informacje zanim staną się one domeną publiczną...

Sprawca nie jest wirtualny

Ofiara i kat z Internetu. Gdyby nie to, że wszystko wydarzyło się naprawdę, można by przypuszczać, że to scenariusz jakiegoś dreszczowca. Dlaczego ludzie nie zachowują minimum zdrowego rozsądku?...

Czerwone wygrywa czarne przegrywa

W Polsce prowadzenie działalności hazardowej online jest niezgodne z prawem. Internet jest medium międzynarodowym, co stwarza pewne problemy. Szczęściu trzeba pomagać, a po zgarnięciu szybkich pieniędzy można się udać na wakacje, choćby i na Karaiby...